Home

Voorbeeld casus onderwijs

Voorbeeld casus - Academische Werkplaats Transformatie

Voorbeeld casus. Korte omschrijving fictieve casus m.b.t. problematisch school weigeren. Jongere, 13 jaar, woont met haar vier jaar jongere broertje bij haar ouders. Zij volgt het 1e jaar middelbaar onderwijs (havo/vwo). Ze verzuimt sinds een half jaar 2 tot 3 dagen in de week school 5.Casus met praktijktaken. Een casus gericht op de beroepspraktijk. Ook voor deze casus geldt dat leerlingen/studenten laten zien dat de opdracht relevant is voor de beroepspraktijk. Voorbeelden: interview met hulpverlener, observatie van kinderen, bezoek aan een instelling. 6.Casus met actietaken. De casus heeft een inleidende functie Casus 7 Gegevens: Mevrouw van Mook (50) heeft kanker. Binnen een jaar tijd zijn haar beide borsten verwijderd en onlangs zijn er uitzaaiingen in het borstbeen geconstateerd. 'De dokter', zegt ze dapper, 'heeft gezegd dat het er heel slecht uitziet, en dat is dan het einde hé.' Mevrouw is zes jaar geleden gescheiden en woont sindsdien alleen Onderwijs moet inspireren, stimuleren en uitdagen om meer te willen leren. De Casus als verbinding tussen onderwijs en praktijk. Studenten in het MBO hebben vaak nog geen ervaring in de beroepspraktijk. Vooral in het begin van de opleiding hebben ze nog geen idee met welke vragen ze in de praktijk te maken kunnen krijgen

Een casus is een beschrijving van een situatie/kwestie of voorval. Dit maakt de casussen heel geschikt voor gebruik in het onderwijs. Bij ieder casus worden een aantal mogelijke lesonderwerpen genoemd en er wordt aangegeven bij welk werkproces vanuit het kwalificatiedossier van de SBB deze casus kan aansluiten Casus/voorbeeld 2 Emmy van Beek, Linda Teluy, Stefan Thijs en Dorien Vervest Cocaine op klompen De beschreven casus is ontleend aan: Beek, Emmy van, Teluy, Linda, Thijs, Stefan, en Vervest, Dorien (2006) Doe het lekker zelf! Een systematische/integrale aanpak van alcohol en/o Probleemgedrag van een cliënt doorbreken kan erg lastig zijn. Wanneer de situatie is vastgelopen is het fijn om nieuwe invalshoeken te hebben. Bijvoorbeeld door te zien hoe anderen hiermee omgingen. Op de website Leren van Casussen van het CCE vind je meer dan 50 verschillende casussen Samenwerking onderwijs-jeugd Bekijk 43 praktijkvoorbeelden. Praktijkvoorbeelden. Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden. Bekijk praktijkvoorbeelden. Scan Passend Onderwijs. Vul de Scan Passend.

 1. Dit is een voorbeeld casusverslag over een cliënt met de diagnose: manisch depressief. mijn punt ervoor was een 7
 2. Voorbeelden spreken meer dan theorie. Veel van de cases zijn voorzien van de ervaringen en ideeën van onze lezers in de discussieruimte bij de praktijkcases. Bij elke management casus ligt het accent op het HOE van de aanpak. Wat werkt wel wat niet. De cases worden voortdurend aangevuld met ervaringen en voorbeelden van actuele.
 3. Nadja Jungmann en Tamara Madern schreven voor Noordhoff Uitgevers een beknopte werkwijzer: Schuldhulpverlening, drie bruikbare casussen. Deze casussen zijn in te zetten voor docenten in het Hoger Onderwijs en bieden drie praktijkgerichte voorbeelden waar studenten mee aan de slag kunnen
 4. of meer in detail - een specifiek, realistisch of waar gebeurd praktijkgeval uit een bepaalde context. De casus biedt daarmee de studenten een plaatsvervangende ervaring van een mogelijke situatie in hun later beroepsleven. Bijvoorbeeld: beschrijving van een ziektebeeld van een patiënt

De casus dient dan als de opmaat voor het ontwikkelen van nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden (bijvoorbeeld in het PGO-onderwijs). De casus wordt bij aanvang van een nieuw onderwijsblok of een nieuwe onderwijsperiode gepresenteerd en de resultaten worden aan het eind van die periode beoordeeld Voorbeelden en publicaties; Casus samenwerking / arbeidsconflict onderwijs. Onoplosbaar? De heer Scholte is manager van van een opleiding HBO-Rechten. Marjan is docent recht en sectieleider van de docentengroep privaatrecht, Kamilla is docente privaatrecht Iedere intervisie mogen deelnemers een casus inbrengen. En ja, het kan zijn dat dit niet besproken wordt. De intervisiegroep bepaalt namelijk samen welke 1 of 2 casussen besproken worden. Waar kan ik hulp bij gebruiken: Momenteel worstel ik nog het meest om de doelstelling van mijn onderwijs-veranderings-inspanningen helder te krijgen

Simpel gezegd is een casus een voorbeeld. Door een aantal voorbeelden goed te bestuderen komt de abstractie naar algemene gevallen als vanzelf. In de verloskunde neem je dus cases zoals moeder A is xx jaar oud heeft diabetes leeft in bla bla. Moeder B is xx jaar oud en gebruikt alcohol etc. Je bekijkt dan alle complicaties die op kunnen treden Casussen van cliënten met probleemgedrag en dementie. Tekst, beeld en geluid maakt duidelijk wat het probleem is, de oorzaak en hoe het probleem is aangepakt. Wanneer resultaten voor automatisch aanvullen beschikbaar zijn, gebruikt u de pijlen omhoog en omlaag om te bekijken en op Enter om te selecteren Voorbeeld casus Auto-ongeluk na een avondje stappen Hoofdpersoon in de casus is de 21 jarige Jeroen Jansen. Jeroen werkt in het bouwbedrijf van zijn vader. Hij is op zaterdagavond gaan stappen met zijn vrienden. Op de terugweg is hij met zijn auto frontaal tegen een boom gereden Voorbeeld: Schrijven van een artikel 43 Voorbeeld: Verslag van een literatuurstudie 46 Voorbeeld: Rapporteren van een regiostudie 49 Voorbeeld: Mondeling presenteren van onderzoek 53 2 Peer assessment en het rapporteren over een casus 57 Voorbeeld: Teamwork in het opstellen van een psycholo-gische interventie 5 Casus Leerkracht basisonderwijs Het gaat om een jongen van 5. Qua gedrag valt ons al lange tijd op dat hij het lastig vindt om een opdracht uit te voeren. Soms vergeet hij het, soms komt hij iets anders tegen en soms heeft hij zijn zinnen op iets anders gezet. Hier ondersteunen wij hem regelmatig in. Het boomplas inciden

Casus Op Maat - de verbinding tussen onderwijs en praktij

Casussen - Casus Op Maa

naar buiten richt, naar de omgeving. Voorbeelden hiervan zijn zich verzetten tegen opdrachten, door de instructie heen praten, De deelnemers gaan in groepen uiteen om een aantal casussen te bespreken. lastig gedrag in het onderwijs. Tot slot evalueert de begeleider de bijeenkomst Casussen ter beschikking gesteld door Cardea, organisatie voor Jeugdzorg in de regio Leiden Casus 1: Jeugdige die sterker in zijn schoenen wil staan (verbeteren vaardigheden jeugdige) Jeugdige wil meer zelfvertrouwen en (sociale) vaardigheden om zich in verschillende sociale situaties (inclusief school) te kunnen handhaven en ontplooien De casus zorgt voor motivering van de studenten en de cursisten om verder te gaan omdat het steeds illustreert de pracht van het beroep als shiatsu therapeut. De casus zorgt voor structuur wat betreft doelen, rollen en activiteit. De docent ontwikkelt casussen die aansluiten bij de belevingswereld, de mogelijkheden en voorkeuren van de cursisten EP-examens: Wie examen doet wil zich natuurlijk goed voorbereiden. Download hier voorbeeldexamens en antwoordbladen. Hiermee krijgt u een goed beeld van wat u kunt verwachten van examen EP-W Basis, EP-W Detail, EP-U Basis, EP-U-Detail of Aanvullend examen E

Uitgewerkte casussen voor de praktijk fysiotherapie toets blok 1.4 (neurorevalidatie) . Uitgewerkt volgens het tentamen formulier (per casus alle informatie die je nodig hebt en ze kunnen vragen tijdens het tentamen). Met deze samenvatting haalde ik een 9,5 op dit tentamen. Dit blok gaat over zenuwen. De anatomie van de zenuwen staat. Enkele voorbeelden van casussen en dilemma's Een dilemma is een ervaren keuzesituatie waarin elke oplossing op bezwaren stuit. Het enige wat erop zit is de voors en tegens van mogelijke oplossingen tegen elkaar af te wegen en de vraag te De casussen in deze bijlage zijn alleen ter illustraties Bijlage 1 Voorbeelden casussen Behorend bij collegevoorstel extra inzet GKB voor sociale teams gemeente Tynaarlo, d.d. 18 september 2018 Voorbeelden - De inwoner is klant bij de GKB. Er moeten schulden worden uitgezocht en gezien de schuldenlast is dit erg veel werk. De medewerker van de GKB is door het sociaal team meegevraagd op huisbezoek

overzichtsstudie beschreven. Daarnaast is een Nederlandse casus onderzocht en beschreven. Deze casus betreft circa 30 leraren Nederlands en wiskunde van 13 scholen voor voortgezet onderwijs. Zij zijn gedurende twee jaar gevolgd waarin ze vie casus pillen vermist: jan/jannie stekelenburg wie ben je jij bent de teamleider van 20 alfa hulpen. je hebt een hart voor je personeel, maar de cliënten gaan i

Voorbeelden casussen. 2020. Op 11 februari dient een Consulent Inkomen een aanvraag in voor een 32-jarige meneer, van niet Nederlandse afkomst. Hij heeft geen werk en geen uitkering en heeft al eerder een poging gedaan om een uitkering aan te vragen De voorbeelden zijn afkomstig van scripties die prijzen hebben gewonnen en zijn ingedeeld op basis van het opleidingsniveau. Iedere opleiding heeft haar eigen regels. Voordat je de voorbeelden van scripties gaat bekijken is het goed om te weten dat iedere opleiding weer andere regels stelt aan de vorm van de scriptie Casus Kraamverzorgster Renée (54) zat peinzend op de fiets op weg naar huis. Ze was in gedachten nog bij het gezin waar ze net vandaan kwam. Het was haar derde dag in het gezin en bij de dagelijkse controle had ze een blauwe plek [ Heb je ook wel eens het gevoel dat je in twee werelden leeft? In je privéleven, ben je assertief, kom je goed op voor je eigen belangen en ideeën en voel je je zeker van jezelf.. Maar in je werk voel je je onzeker en kwetsbaar. Daardoor lukt het je minder makkelijk om voor je zelf op te komen en sta je regelmatig met je mond vol tanden. Dit heeft gevolgen voor jouw werkprestatie Onderwijs Rotterdam (BOOR) 1 met dit thema aan de slag is gegaan. Nagegaan is wat andere scholen van dit voorbeeld kunnen leren. Stichting BOOR is nog volop bezig met dit thema. Het gaat hier dus niet om een evaluatie van de aanpak van stichting BOOR. De bedoeling is scholen die met dit thema aan de slag willen concrete handvatten te bieden.

Wij bieden een overzicht van stellingen die docenten in de klas kunnen gebruiken om te oefenen met debatteren. Verschillende stellingen zijn ook gebruikt bij 'Op weg naar Het Lagerhuis' dat wij organiseren voor BNN-VARA en deze stellingen zijn dus getoetst in de praktijk. Als u een training debatteren wil organiseren met uw klas bekijk dan ons aanbod voor het onderwijs Deze casus komt in grote lijnen overeen met de gebeurtenissen zoals die in werkelijkheid op het Zadkine hebben plaatsgevonden. *Deze naam is gefingeerd. Over Michel Michel (17) was al vroeg een probleemkind. Op grond daarvan werd hij doorverwezen naar cluster 4 onderwijs Rollenspel voorbeeld In dit artikel rollenspel voorbeeld geef ik je een voorbeeld van wat je kunt verwachten vóór het rollenspel. In het artikel rollenspel heb je al gelezen dat je van te voren een instructieblad krijgt. Dit is fijn om te weten maar het is natuurlijk nog beter als je ook weet wat je van [ Naast deze voorbeelden, kwamen op de Quantified Student middag op twee andere toepassingen langs. Dat was een evenement dat werd georganiseerd door Parantion, waar ik ook lezing gaf. De toepassingen waren van Maartje van den Boogaard over 'learning analytics' (#4) en Rens van der Vorst over apps in het onderwijs (#5)

Leer van deze 50 casussen over probleemgedrag

Praktijkvoorbeelden - Steunpunt Passend Onderwijs

Autonomie is zelfbeschikking, vrij zijn van externe aansturing. Autonomie van leerlingen blijkt in veel (internationaal) onderzoek de motivatie en prestaties van leerling te vergroten initieel onderwijs wil de EUR meer flexibiliteit bieden en extra deelnemers 40 CASUS 4 ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM. Ondersteuners en faciliteiten Faculteiten gaan over hun eigen onderwijsinnovatie. voorbeeld het maken van promotiemateriaal voor de instelling We hebben deze casus besproken aan de hand van de beroepscode in de commissie ethiek van de CNV, omdat in de praktijk is gebleken dat voor casussen waarin sprake is van knelpunten tussen beroepsgroepen de beroepscode een zeer bruikbare methode. Artikel 3.1: Kritisch kijken naar jezelf, collega's en andere beroepsbeoefenaren

Voorbeeld casusverslag - Verpleegkunde - Stuvi

Management cases: tientallen cases met tips en ervaringen

Werken op het grensvlak van arbeid, maatschappij en gezondheid In het kort. Huiselijk geweld, werkloosheid, schulden, mantelzorg, overspannenheid, mensen met verward gedrag en arbeidsongeschiktheid zijn voorbeelden van problemen waar je mee te maken kan krijgen als professional in de publieke gezondheidszorg voor Voortgezet Onderwijs. Vanaf kwart voor acht druppelen de docenten er binnen. Sommige alleen, buiten richt, naar de omgeving. Voorbeelden hiervan zijn zich verzetten tegen opdrachten, door de instructie heen praten, De deelnemers gaan in groepen uiteen om een aantal casussen te bespreken Subrubriek: Onderwijs Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn

Downloads - Energie Werk Balans

Elf casussen over kindermishandeling die onderdeel zijn van Training Werken met de Meldcode voor professionals in jeugdgezondheidszorg. Doel: Aan de hand van casussen professionals in jeugdgezondheidszorg trainen in omgaan met signalen van kindermishandeling voor gebruik meldcode huiselijk geweld Antwoord. Ja. In de oorspronkelijke taal, het Latijn, blijft casus ('geval' of 'naamval') in het meervoud onveranderd. In het Nederlands is bij dit leenwoord naast de meervoudsvorm casus ook de vernederlandste vorm casussen in gebruik gekomen.. Toelichting. Het Latijnse woord casus behoort tot een groep zelfstandige naamwoorden. die in het meervoud onveranderd blijven met twee casussen uit zowel het algemeen vormend onderwijs als beroepsonderwijs en groen onderwijs. Deze uitgave is bestemd voor schoolleiders, docenten, stagecoördinatoren in het voortgezet onderwijs en partners uit het bedrijfsleven en bij de overheid. In hoofdstuk 1 beschrijven we de zoektocht naar het thema 'samenwerking' Een voorbeeld is de zoektocht naar de dader van de moord op Els Borst. Daarbij heeft een zorgverlener op een gegeven moment misdaadverslaggever Peter R. de Vries benaderd met informatie over een zorgvrager. Een ander voorbeeld is de berichtgeving over een [

Rollenspel voorbeeld klantgesprek De laatste 2 maanden ben ik bijna fulltime bezig geweest met een enorm groot project, samen met vele andere assessoren en acteurs. Ik vertel je heel graag de aller-grootste valkuil die wij daar tegenkwamen Hogeschool Rotterdam, Onderwijs en Ontwikkeling (OeO) Voorbeelden van ICT en onderwijs bij HR en andere hogescholen en universiteiten, V1.4, d.d. 6 mei 2017 4 Binnen hogeschool Rotterdam worden verschillende programma's gebruikt voor digitaal toetsen. Een aantal voorbeelden zijn: Questionmark Perception (QMP) De meeste van deze casussen komen uit de publicatie Intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis (2018). Ze laten zien welke situaties professionals tegenkomen in de praktijk. De casussen zijn ingebracht door diverse zorgorganisaties die deelnamen aan het vernieuwingstraject Waardigheid en trots in de periode 2015-2018 De casus betreft een fictieve situatie, die is samengesteld op basis van delen van verschillende cases uit binnen- en buitenland. Elke overeenkomst met een reële situatie berust op toeval. De opvolging in de beschreven situatie is illustratief

Schuldhulpverlening met drie bruikbare cassussen

 1. Daarom wordt Leren van casussen uitgebreid met eigen casusbeschrijvingen van zorgprofessionals. Lees meer. RUBRIEK: Nieuws | THEMA: Deskundigheidsbevordering, Gedrag. Werken aan inclusief onderwijs. Gepubliceerd op: 18 juli 2012. Voorbeelden van kinderen met een beperking op een reguliere basisschool. Lees mee
 2. g, stelt ouderenpsycholoog Sarah Blom
 3. Een voorbeeld van een intervisiegroep: de veiligheidsmanagers. Bij een grote fabriek zijn de ploegleiders verantwoordelijk voor de arbeidsveiligheid. Een van de manieren waarop ze die waarborgen, is het aanspreken van medewerkers op onveilig gedrag. Hoewel ze hier bepaalde handvatten voor gekregen hebben, blijft het een lastige taak
 4. Ontwikkelen van een curriculum Samenhang in het curriculum. De kern van een curriculum wordt gevormd door een visie op onderwijs. De doelen, inhouden van het leren, en de toetsing spelen daarbij een belangrijke rol, evenals de leeractiviteiten en de rol van de docent
 5. Voorbeelden grensoverschrijdend gedrag. Aan de hand van 28 voorbeelden uit de praktijk (ook wel casussen genoemd) krijg je een volledig beeld van alles wat je als professional moet weten over grensoverschrijdend gedrag. Zoals: Wat is grensoverschrijdend gedrag? Hoe vaak komt het voor? Waarom zijn mensen met een beperking kwetsbaar
 6. TKM-onderwijs: vormen en gevolgen van kindermishandeling TKM maar is alertheid of ingrijpen wel nodig. Twee voorbeelden, mét reacties van deskundigen. CASUS 1: KINDCHECK. CASUS 2: DE VECHTSCHEIDING. Twee casussen met uitleg. In deze casus kan overleg met de jeugdarts of met een collega ook zinvol zijn

Verslag over Handleiding casus schrijven voor het vak lob. Dit verslag is op 19 december 2011 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (3e klas mbo Krachtig leren; adaptief onderwijs Adaptief onderwijs is onderwijs dat voldoet aan een drietal basisbehoeften van leerlingen: relatie, competentie en autonomie. Onder de basisbehoefte relatie wordt verstaan dat leerlingen zich geaccepteerd weten, ze erbij horen, ze het gevoel hebben welkom te zijn, ze zich veilig voelen Casus 5, Wet KCZ. Mv. R. woont al enkele jaren in een klein appartement binnen een zorginstelling. Ze heeft het prima naar haar zin en is zeer zelfstandig.Ze kan het goed vinden met de zorgproffesionals. Vorige week is MV. R. gevallen, ze heeft niks gebroken. Wel heeft ze een gekneusde enkel

Ontwikkelingsgericht onderwijs legt de nadruk op de ontwikkeling van de persoonlijke identiteit van kinderen. Zingeving en de brede persoonsontwikkeling zijn belangrijke uitgangspunten. Bij ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) is het van belang dat kinderen uitstijgen boven hun huidige niveau, naar de zone van naaste ontwikkeling Casus Diederik is 12 en zit in de brugklas. Zijn moeder vindt het moeilijk om hem op te voeden. Hij luistert slecht, trekt zich niets aan van straf en accepteert geen hulp bij schoolwerk of andere zaken. Op de basisschool zagen de leerkrachten geen problemen, behalve dat Diederik wel erg veel praatte en zijn huiswerk niet deed 1 Voorbeeld casus mondeling college-examen Examenvak en niveau ANW vwo Naam kandidaat Examennummer Examencommissie Datum Voorbereidingstijd Titel voorbereidingsopdracht 20 minuten De strijd om de sekse Instructie Bestudeer bijgevoegde voorbereidingsopdracht. Uw mondeling examen begint straks met een gesprek over deze casus. Ter voorbereiding op uw examen kunt u: de inhoud van de casus kort. Onderwijs en onderzoek. Wij-leren.nl biedt u een uitgebreide onderwijskundige kennisbank en een helder beschreven begrippenkader. Onderwijskundige speci alisten geven hun mening over actuele ontwikkelingen.. Uw onderwijskundige kennis blijft op peil door het vol gen van wij-leren.nl Casus 'Eddy' Eddy is een gesloten jongetje dat bij tijd en wijle knap agressief kan worden. O ja, en hij kan goed tekenen. Gevraagd naar een eigen ontwerp, grijpt hij op zeker moment naar een viltstift en tekent... een wensmachine

Casussen en de casemethode BV Databan

Onderwijs artikelen. Op deze pagina's vindt u artikelen over onderwijskundige thema's. Elk artikel telt zo'n 1000 woorden. U heeft zo in korte tijd een duidelijke uitleg van het onderwerp In deze databank vindt u allerlei soorten praktijkvoorbeelden: van beleidsnota's tot filmpjes, van verordening tot uitvoeringsplan. De collectie praktijkvoorbeelden komt tot stand via twee kanalen: Gemeenten sturen zelf praktijkvoorbeelden in en de VNG zoekt actief naar praktijkvoorbeelden van gemeenten en voegt deze voorbeelden toe aan de databank Voorbeeld: Uit je kernkwadrant komt dat het een uitdaging voor je is om je meer te profileren. kernkwadrant inlevingsvermogen. Je kunt hier het volgende persoonlijk doel van maken: Ik wil mij meer profileren. Dit doel is echter zo algemeen dat je hier moeilijk gericht aan kunt werken Bezig met CGO Casus Gestuurd Onderwijs aan de Hogeschool van Utrecht? Op StudeerSnel vind je alle samenvattingen, oude tentamens, college-aantekeningen en uitwerkingen voor dit va

Casus: Geert heeft een hechtingsstoornis Geert is een jongetje van vijf jaar, hij valt op in de klas doordat hij druk is erg impulsief en hij kan zich niet lang concentreren. Alles wat nieuw is wil hij ontdekken maar als hij het eenmaal gezien heeft vind hij het niet leuk meer en gaat hij opzoek naar iets nieuws De casus van mevrouw Jenniskens speelt zich af in de setting van een verpleegtehuis en de zorgcategorie is somatiek. De casus is opgebouwd uit twee verschillende delen. Bij ieder deel horen verschillende opdrachten Casus 1 Informatie..... 11 Casus 1 Introductietekst: Misschien opnieuw een hartinfarct..... 12 Casus 2 Informatie Ontsluiting van alle nationale Computer Ondersteund Onderwijs lessen.. 72 Studenten behandelen. Intervisie is een zelfhulpmethode waarmee collega's elkaar helpen om beter te worden in hun werk. Dit gebeurt meestal in een intervisiegroep.De leden van de groep komen op vrijwillige en gelijkwaardige basis regelmatig samen Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang van kracht. Irme de Bonth, expert Wet zorg en dwang, introduceerde tijdens één van de voorlichtingsbijeenkomsten de Casus-checker. Deze is nu ook beschikbaar op het Kennisplein Gehandicaptensector

Flexibiliteit Organiseren Casus Onderwijs

15 Toetsvormen Casustoet

Voorbeeld casussen In onderstaande voorbeeld casussen zijn de persoon namen om privacy redenen aangepast. Tom hoort niet goed. Aniela praat niet veel. Mevrouw van de Zande spreekt te snel. Sara heeft een overbeet. Tim spreekt onverstaanbaa In deze casus staat een vraag van een activiteitenbegeleider in een zorgcentrum voor ouderen met dementie centraal. Het gaat er in de casus om hoe de activiteitbegeleider kan ingrijpen bij een vrijwilliger die werkzaamheden niet op een voor de cliënten passende wijze uitvoert. Beschermd zelfstandig wonen: Begeleider Maatschappelijke opvang Ro Een goed ontworpen cursus ondersteunt de studenten bij het bereiken van alle leerdoelen; de toetsing meet in hoeverre de studenten deze leerdoelen bereikt hebben. Dat kan alleen indien de doelen juist geformuleerd zijn. Om verantwoord en inzichtelijk te kunnen toetsen is het belangrijk dat de leerdoelen concreet zijn en dat ze op opleidings-, fase-, cursus-, en taakniveau op elkaar zijn afgestemd Voorbeelden van discriminatie. Ingediend door admin op di, 11/01/2016 - 12:25. bij huisvesting, in media en reclame, in het onderwijs, bij politie en justitie, bij sport en recreatie of in de privésfeer. Solliciteren met een handicap. Je hebt een handicap of chronische ziekte en bent op zoek naar werk Op deze pagina staat een casus uitgewerkt over een vrijwillig projectbesluit. Het is een voorbeeld om aan te geven wanneer en hoe het projectbesluit kan worden ingezet. Ook beschrijft deze casus het onderscheid tussen een verplicht en vrijwillig projectbesluit

Gebundelde Krachten

Casus samenwerking / arbeidsconflict onderwijs

De namen in onderstaande voorbeelden zijn gefingeerd. en de website van het Nederlands Jeugdinstituut. Maatwerk en passend onderwijs bij complexe zorgvragen 5 Casus 1: Welk maatwerk past de leergierige thuiszitter (7) met meervoudige beperkingen? Een hoogbegaafde jongen (7) met Asperger en ADHD, Tim, loopt vast in het primair onderwijs Casussen Casus 2: Kind met scoliotische houding Elf jarige jongen, bekend met groeiproblemen, is verwezen door de kinderarts in verband met houdingsproblematiek. Bij observatie blijkt een C-scoliotische houding (links convex) met sterke lumbale angulaire lordose (holle rug) en een rotatiestand van de wervelkolom Download zorgplan van mondzorg, zorg na heup- of knieoperatie en elastische kous van Omaha System. Voor wijkverpleegkundigen heeft Omaha 22 voorbeeld zorgplannen Voorbeeld: De docent selecteert een aantal (laboratorium)technieken en studenten kiezen welke techniek ze in een groep willen bestuderen. Ze bestuderen eerst de theoretische achtergrond van een bepaalde (laborato-rium)techniek en gaan dan per groepje een techniek in het lab uitvoeren/ observeren

Intervisie #voorbereiding #casus - De lerende docen

Wat houdt Casus gestuurd onderwijs precies in? - GoeieVraa

 1. der werken en bouwt ze schulden op. Thuis ontvangt ze mantelzorg, maar ze heeft ook aanpassingen nodig in haar huis
 2. der vragen dan de echte toetsen, maar geven u wel een goede indruk van wat u kunt verwachten. Succes met uw examen
 3. Casus-checker Wet zorg en dwang (pdf, okt. 2019) Toelichting bij Casus-checker (pdf, okt. 2019) Gebruik het samen met het stappenplan. De Casus-checker is een soort eerste stap om te gaan denken vanuit de nieuwe Wet zorg en dwang. Daarnaast is het goed om het volledige Stappenplan Wet zorg en dwang (pdf) goed in je hoofd te hebben. Voor wie
 4. Goede voorbeelden van palliatieve zorg die de kwaliteit van van deze zorg verbeteren, zoals STEM en Zorgpad Stervensfase en De Informare

Casussen probleemgedrag Kennisplein Zorg voor Bete

190411 (wr) v1 presentatie online leren trends knviOWD 2012- 4- Weblectures en activerende werkvormen- LioraOpen onderwijsvormen toepassen: handvatten voor docentenInTouch - Intouch NieuwsOud maar toch toepasbaar online | Anita Razaac
 • Senioren jassen heren.
 • Houten gelukspoppetje.
 • Wandelen Achterhoek.
 • Hamster kopen Amsterdam.
 • Oven gebruiken na schoonmaken.
 • Chronologische tekst voorbeeld.
 • Maigret in Sancerre.
 • Petajoule.
 • Iniesta FIFA 21.
 • Filosofische vragen over saai.
 • Action Amsterdam Rai openingstijden.
 • Hi5 company.
 • Na hoelang zwanger met 1 eileider.
 • Amazon stock forecast 2025.
 • Iemand toevoegen aan telefoongesprek Android.
 • New CD releases.
 • Europese wetten in Nederland.
 • VW shirts.
 • Primitieve reflexen Parkinson.
 • Antibiotica kopen chlamydia.
 • Lego store stuttgart germany.
 • IJdoornlaan Amsterdam Postcode.
 • Digitale fotolijst Marktplaats.
 • Herpes Simplex oog.
 • Ik had 3 euro Mijn moeder gaf mij 10 euro.
 • Vlag bestellen spoed.
 • Mode opleiding hbo Utrecht.
 • Haubold PN 4025 jn onderdelen.
 • Title song pirates of the caribbean.
 • Sterrenkunde voor dummies PDF.
 • Tenen groeien over elkaar.
 • Amlodipine.
 • Youtube music stevie nicks in chicago.
 • Draw realistic hair.
 • Lamborghini Huracan Performante 2018.
 • Strepen op geolied parket.
 • Contact lijm.
 • Osu 4 star beatmap pack.
 • Saint Vincent en de Grenadines.
 • Tho Rocket League.
 • Sinusdrempel 50 km.