Home

Copyright Herziene Statenvertaling

Via deze weg wil ik graag proberen een paar vragen te stellen aangaande het copyright op de Herziene Statenvertaling. De allereerste vraag is waartoe dit copyright dient. U zult misschien begrijpen dat het hele concept van een copyright te claimen op het Woord van God, ook al is het een vertaling waar mensen veel tijd in hebben gestoken, nogal absurd op mij overkomt 1. De schepping. 1 Job 38:4. Ps. 33:6. 89:12. 136:5. Hand. 14:15. 17:24. Hebr. 11:3. In den beginne schiep God den hemel en de aarde. 2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.. 3 En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht.. 4 En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de. Ontstaan. Op initiatief van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond heeft de Stichting Herziene Statenvertaling de Statenvertaling van de Bijbel herzien. Met deze herziening, waaraan in 2002 werd begonnen, wordt beoogd de interesse van de huidige en komende generatie bij de Statenvertaling te bewaren

Producten - Kinderbijbels 6-9 jaar - Kinderbijbels 6-9

Refoweb Copyright op Herziene Statenvertaling Refowe

Het eerste boek van Mozes Genesis - Herziene Statenvertaling

 1. Bij Bijbelhoek kun je de HSV Bijbel gratis online lezen op een gebruiksvriendelijke manier. De Herziene Statenvertaling HSV) is één van de beste vertalingen in de Nederlandse taal. Heb jij het al gelezen
 2. Afzender, geadresseerde, groet. 1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, Hand. 9:15 overeenkomstig het bevel van God, onze Zaligmaker, en van de Heere Jezus Christus.
 3. Herziene Statenvertaling Statenvertaling Jongbloed-editie. Beschikbare vertalingen. Totaal aantal vertalingen: 2,227: Totaal aantal talen: 1,521: Maak het jouw Bijbel. Markeer je favoriete gedeelten, maak Bladwijzers en Versafbeeldingen aan die je kunt delen en voeg openbare of privé Notities toe aan Bijbelverzen
 4. Herziene Statenvertaling (HSV) In 2010 verscheen de eerste bijbel in de Herziene Statenvertaling. Deze vertaling is een herziening van de Statenvertaling uit 1637, op initiatief van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk. Voor de uitvoering werd een stichting opgericht. HSV-bijbels zijn betrouwbaar, verstaanbaar en bevatten moderne spelling
 5. Waar moet je op letten bij het kopen van een Statenvertaling? Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet je onder andere wat weten over de geschiedenis van de..

Bijbel in de Herziene Statenvertaling (zonder kerkboek) met vivella omslag, 8,5 x 12,5 cm. Bijbel in de Herziene Statenvertaling met berijmde psalmen, in groot en klein formaat verkrijgbaar Jongerenbijbel met heel veel uitleg en informatie bij de bijbeltekst Video betreft een vergelijking van de Statenvertaling vs. Herziene 'Statenvertaling'. www.sv1637.org www.bijbelengeloof.com www.bijbelgelovenderadio.com www...

90. Gods eeuwigheid en vergankelijkheid van den mens. 1 Een gebed van Mozes, den man Gods. Heere! Gij zijt ons geweest een Toevlucht van geslacht tot geslacht. 2 Eer de bergen geboren waren, en Gij de aarde en de wereld voortgebracht hadt, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God.. 3 Gij doet den mens wederkeren tot verbrijzeling, en zegt: Keert weder, gij mensenkinderen Herziene Statenvertaling (HSV) 6 Voorzegging van de zondvloed. 6 1 En het gebeurde, toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden, 2 dat Gods zonen de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden Het geven van een kinderbijbel bij de geboorte of doop van een (klein)kind is een waardevol gebaar. Deze uitgave is extra bijzonder door de uitzonderlijk fra.. De Herziene Statenvertaling is een herziening van de Statenvertaling uit 1637. Het doel van deze herziening was om de huidige en komende generatie bij de Statenvertaling te bewaren. Er is dan ook naar gestreefd om door deze herziening de betrouwbaarheid te behouden en de verstaanbaarheid van de Statenvertaling te vergroten

Herziene Statenvertaling - Wikipedi

HSV Bijbel kopen? Bekijk het complete aanbod van Bijbels in de Herziene Statenvertaling, met en zonder Psalmen, limited editions, luxe uitvoeringen en studiebijbels Herziene Statenvertaling Nieuwe testament. Herziene statenvertaling nieuwe testament cm 12x18 9789065392923 kan naam voorin, veel slijtage, kromme rug, grote vouw of klein De Zij Lacht Bijbel is speciaal voor jonge vrouwen van 20 tot 30 jaar. De basis vormt de Notitiebijbel in Herziene Statenvertaling en daaraan is informatie toegevoegd speciaal voor deze doelgroep. Bij een groot aantal bijbelboeken is een overdenking toegevoegd. Ook bevat de Zij Lacht Bijbel mooi vormgegeven teksten, praktische tips, leesroosters en uitleg over hoe je de Bijbel kunt gaan lezen De Herziene Statenvertaling is uit, en ik ben er heel enthousiast over. Ik maakte deze korte video om aan de hand van een willekeurige passage (Joh. 1:1-6) t.. 1 Halleluja! Mijn ziel, loof de HEERE. 2 Ik zal de HEERE loven in mijn leven, ik zal voor mijn God psalmen zingen zolang ik er nog ben. 3 Vertrouw niet op edelen, op het mensenkind, bij wie geen heil is. 4 Zijn geest gaat uit hem weg, hij keert te..

Jongerenbijbel Herziene Statenvertaling. Deze Jongerenbijbel is een uitgave van Royal Jongbloed. De Jongerenbijbel bevat de complete bijbeltekst van de Herziene Statenvertaling (HSV), met daarbij heel veel extra's voor jongeren Ook bevat de Statenvertaling een schat aan toelichtingen en verklaringen in de kanttekeningen. Op deze website getrouwevertaling.nl wordt de Statenvertaling verdedigd tegen zowel moderne vertaalopvattingen als op de inhoud gerichte herzieningen. Op de teksten van deze site berust copyright Ezra 3:2 Sealthiël verwekte Zerubbabel; 13 Zerubbabel verwekte Abihud, Abihud verwekte Eljakim, Eljakim verwekte Azor;. 14 Azor verwekte Zadok, Zadok verwekte Achim, Achim verwekte Eliud;. 15 Eliud verwekte Eleazar, Eleazar verwekte Matthan, Matthan verwekte Jakob;. 16 Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus, Die Christus genoemd wordt

Herziene Statenvertaling (HSV) 140 Gebed om bescherming. 140 1 Een psalm van David, voor de koorleider. 2 Red mij, HEERE, van slechte mensen. Bescherm mij tegen de mannen van geweld, 3 die veel kwaad in hun hart bedenken, elke dag samenscholen om te strijden. 4 Zij scherpen hun tong als een slang, 140:4 De Herziene Statenvertaling bestaat 10 jaar in 2020! Ter ere van dit jubileum verschijnt deze bijzondere limited edition, met exclusief o... Meer. Royal Jongbloed. 4 out of 5. laat een review achter (3 klantbeoordelingen

HSV - Zoeken - Herziene Statenvertaling

LEERDAM - Hij was er al bang voor, L. M. P. Scholten, directeur van de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS). De Herziene Statenvertaling is geen herziene vertaling, maar een nieuwe vertaling Langer wachten zou de kloof tussen de Statenvertaling en de eigentijdse taal alleen maar vergroten, klonk het in 1998. De idee van een herziene Statenvertaling vond dan ook ingang onder hervormd. Een commissie gaat de Herziene Statenvertaling (HSV) beoordelen. <p>ELSPEET - Het Hersteld Hervormd Seminarium aan de Vrije Universiteit in Amsterdam gaat mogelijk het aantal docenten uitbreiden Bestel de Herziene Statenvertaling bij Kameel.nl en steun met uw aankoop tegelijkertijd het goede doel! Vandaag besteld is morgen in huis

HSV - Johannes 11 - Herziene Statenvertaling

 1. Statenvertaling met kanttekeningen Op deze site kunt u de Statenvertaling met (of zonder) kanttekeningen raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting). Deze editie is volledig gecontroleerd aan de hand van de uitgave van 1657, waarin de drukfouten uit de eerste uitgave van 1637 hersteld zijn
 2. Herziene Statenvertaling voorgelezen Ds. W. Arkeraats / 1 reactie. 03-02-2020, 09:27. Vraag. Op zoek naar de HSV voorgelezen kwam ik deze website tegen.Hierbij wordt de hele Herziene Statenvertaling voorgelezen met daarnaast beschouwingen van J. Koechlin
 3. Deze zoekfunctie zoekt in de bijbelteksten. Vul uw zoektermen in, gescheiden door een spatie. zoekhulp | concordantie - alle woorden in de bijbel | inhoudsopgave. Statenvertaling online - bijbel en kuns
 4. Pagina niet gevonden - Website over de Statenvertaling. Melding. De door u opgevraagde pagina bestaat niet. Maak een vervolgkeuze via deze pagina
 5. Herziene Statenvertaling (HSV) Royal Jongbloed 2010. Het eerste exemplaar van de Statenvertaling werd op 17 september 1637 aangeboden aan de Staten-Generaal. In 1618 had de Dordtse Synode de opdracht gegeven. De Herziene Statenvertaling werd toepasselijk in Dordrecht gepresenteerd, op 4 december 2010 en een dag later in Leuven

HSV - Openbaring 4 - Herziene Statenvertaling

 1. Bijbel, HSV, Herziene Statenvertaling, Boekhandel, De Hoeksteen, Woerden. Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten
 2. De herziene Statenvertaling is toegankelijker gemaakt voor huidige lezers en jongeren. Maar blijft een getrouwe vertaling die dicht bij de brontekst blijft
 3. HSV Herziene Statenvertaling De in 2010 verschenen Herziene Statenvertaling is een herziening van de aloude Statenvertaling uit 1637. Deze herziening is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Herziening Statenvertaling, in opdracht van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond
 4. HSV - Herziene Statenvertaling; Kinderbijbel 5-8; Kinderbijbel 6-8; Kinderbijbel 9+ Kinderbijbel Kl; Kinderbijbel P; NBG vertaling; NBV - Nieuwe Bijbelvertaling; Overige vertalingen; Statenvertaling; Bijbelstudie; Cadeauboeken; Dagboeken. Dagboek 13-15 jaar; Dagboek 15+ Dagboek 5-8 jaar; Dagboek 9-12 jaar; Dagboek volwassenen.

Oude Testament(Bijbel in Statenvertaling), Het tweede boek van Mozes genaamd Exodus ; hoofdstuk 20. Met de Tien Geboden Refojongeren zien uit naar nieuwe Bijbelvertaling: Statenvertaling te ver van ons afgegroeid Als de Herziene Statenvertaling (HSV) op onze kansels terechtkomt, zal ik niet mijn hakken in het zand zetten. De Heere wil dat in elke tijd Zijn Woord klinken zal, zegt ds. T. A. Bakker

Herziene Statenvertaling online, Oude & Nieuwe Testament

 1. Herziene Statenvertaling (HSV) 40 De verlossing van het volk Israël voorzegd. 40 1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen, 2 spreek naar het hart van Jeruzalem. en roep haar toe. dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij uit de hand van de HEERE het dubbele ontvangen heeft. voor al haar zonden. 3
 2. De in 2010 verschenen Herziene Statenvertaling is een herziening van de aloude Statenvertaling uit 1637 en kwam in dezelfde tijd als de Nieuwe Bijbelvertaling (van het Bijbelgenootschap) uit. De HSV lijkt een trouwe basis te hebben voor steeds meer lezers en in steeds meer kerken lijkt dit de voorkeursvertaling te zijn van de Bijbel in het liturgische en persoonlijke gebruik
 3. Herziene Statenvertaling (HSV) 5 De zaligsprekingen. 5 1 Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten, kwamen Zijn discipelen bij Hem. 2 En Hij opende Zijn mond en onderwees hen. Hij zei: 3. 5:3 . Luk. 6:20 Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. 4
 4. Herziene Statenvertaling (HSV) 6 Opening van de eerste zes zegels. 6 1 En ik zag hoe het Lam het eerste van de zegels opende en ik hoorde een van de vier dieren met een stem als van een donderslag zeggen: Kom en zie! 2 En ik zag en zie, 6:2 . Openb. 19:11 een wit paard, en Hij Die erop zat, had een boog

Bijbel herziene Statenvertaling . De Bijbels in Herziene Statenvertaling hebben een nieuw jasje. Het binnenwerk is voortaan in twee kleuren en ook de omslagen hebben een metamorfose ondergaan. Deze editie heeft een hardcover en het basisformaat 12 x 18 cm De controverse rond de Herziene Statenvertaling vertoont herkenbare trekken, vinden drs. Bart van den Brink, drs. Marinus Lamper en drs. Simon Polinder Een unieke vingerafdruk met daarin uit elk Bijbelboek een (Nederlandse) tekst. (Herziene Statenvertaling) De vingerafdruk wordt gedrukt op prachtig gebroken wit ongestreken Biotop papier (FSC gecertificeerd). Standaard verkrijgbaar in de maten 40×50 of 50×70 cm

Spirituele teksten Online-programma's en boeken van Rozekruis Pers en Pentagram boekwinkel Menu Spring naar de inhou Herziene Statenvertaling (HSV) 18 Danklied na de overwinning. 18 1 Voor de koorleider, een psalm van de dienaar van de HEERE, van David, die de woorden van dit lied tot de HEERE gesproken heeft, op de dag waarop de HEERE hem gered had uit de hand van al zijn vijanden en uit de hand van Saul De Herziene Statenvertaling is altijd op voorraad en in te zien bij Ichthusboekhandel. De HSV is er met alleen de Bijbeltekst en er zijn verschillende uitvoeringen met de berijmde Psalmen van 1773. Pagina 2 van 2 Oude Testament(Bijbel in Statenvertaling), Het boek der Psalmen ; hoofdstuk 27 De Herziene Statenvertaling bestaat 10 jaar in 2020! Ter ere van dit... jubileum verschijnt deze bijzondere limited edition, met exclusief ontwerp en diverse extra's die via een QR-code kunnen worden bekeken. In deze uitgave in compact formaat (10x15 cm) vind je de complete bijbeltekst van de HSV, plus de berijmde Psalmen 1773, enige gezangen, de geloofsbelijdenissen en formulieren

Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaa En Hij zei tegen hen: De sabbat is gemaakt ter wille van de mens, niet de mens ter wille van de sabbat Bij Boeksjop Rinnah vindt u de herziene statenvertaling van de Bijbel. In onze webshop bestelt u eenvoudig en snel! De volledige herziene bijbelvertaling is op 4 december 2010 gepresenteerd. De Herziene. Pagina 2 van 3 Verwijsbijbel . De Verwijsbijbel verlaagt de drempel tot het lezen van de hele Bijbel door het Oude en het Nieuwe Testament op een bijzondere manier bij elkaar te brengen, waardoor de samenhang en de eenheid van beide Testamenten versterkt wordt. Dit gebeurt doordat teksten uit het Nieuwe Testament naast teksten uit het Oude Testament worden gezet

HSV - 1 Timotheüs 1 - De eerste brief van de apostel

Herziene Statenvertaling (HVS) - Deel 2 Met de Herziene Statenvertaling raken we vele schatten uit de kerkgeschiedenis kwijt Op 4 december 2010 wordt de Herziene Statenvertaling (HSV) officieel gepresenteerd. In een oplage van tienduizenden zal de eerste druk verschijnen. Een beetje werelds gezegd kunnen we het een prestatie van formaat noemen KIESPRODUCT.nl Zoek direct in +1.550 webshops & 126.900 merken, 12 miljoen producten! Herziene statenvertaling online kopen? Vergelijk & Koop

Herziene Statenvertaling kopen, herziening, betrouwbaar. Pagina 2 van 3. Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten Op zondag 27 december 2020 was Psalmen 1:1-3 de Bijbeltekst van de dag. GRATIS elke dag een bijbeltekst in je mail? Schrijf je in via DagelijksWoord.nl Nieuwe Testament(Bijbel in Statenvertaling), Het heilig evangelie naar de beschrijving van Mattheüs ; hoofdstuk 6. Met onder meer het gebed Onze Vader (Onzevader, volgens sommigen) Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen In de Vrouwenbijbel is de volledige bijbeltekst van de Herziene Statenvertaling opgenomen. Daarnaast is er een grote hoeveelheid extra materiaal te vinden, dit is als studiemateriaal te gebruiken. Aan ieder hoofdstuk zijn strooiers toegevoegd. Dat zijn kleine tekstjes die je willen helpen om de verbinding te maken tussen de tekst en je eigen leven

Video: HSV Bijbel Herziene Statenvertaling YouVersio

Op zondag 10 januari 2021 was 2 Petrus 3:17-18 de Bijbeltekst van de dag. GRATIS elke dag een bijbeltekst in je mail? Schrijf je in via DagelijksWoord.nl Op maandag 11 januari 2021 was Micha 5:3-4 de Bijbeltekst van de dag. GRATIS elke dag een bijbeltekst in je mail? Schrijf je in via DagelijksWoord.nl Bijbel herziene Statenvertaling 1e druk is een boek van Diverse auteurs uitgegeven bij Jongbloed. ISBN 9789065394316 De Bijbels in Herziene Statenvertaling hebben een nieuw jasje. Het binnenwerk is voortaan in twee kleuren en ook de omslagen hebben een metamorfose ondergaan. Deze editie heeft een hardcover en het basisformaat 12 x 18 cm

Bijbels kopen in Herziene Statenvertaling (HSV) - Royal

In 2010 verscheen de eerste bijbel in Herziene Statenvertaling (HSV). Bij CLC Nederland vind je een ruim assortiment HSV Bijbels, met en zonder Psalmen. Wij hebben ook verschillende themabijbels in de Herziene Statenvertaling, waaronder Studiebijbels en Bijbels voor mannen of voor vrouwen Bijbel, Herziene Statenvertaling 1e druk is een boek van Diverse auteurs uitgegeven bij Royal Jongbloed. ISBN 9789065394309 De Bijbels in Herziene Statenvertaling hebben een nieuw jasje. Het binnenwerk is voortaan in twee kleuren en ook de omslagen hebben een metamorfose ondergaan. Deze editie heeft het zakformaat 8,5 x 12,5 cm en een vivella. Presentatie Herziene Statenvertaling. Op 4 december 2010 is de Herziene Statenvertaling (HSV) in de Grote Kerk van Dordrecht gepresenteerd. De kerk was met ruim 1000 bezoekers geheel gevuld. Met de afronding van de Herziene Statenvertaling is een prestatie van formaat geleverd door een team van meer dan 45 vrijwillgers (!) Video betreft een bijbelstudie over het onderwerp 'Statenvertaling vs. Herziene 'Statenvertaling', door dr. N.C. Verhoef. www.sv1637.org www.bijbelgelovender.. De Herziene Statenvertaling is veel verder gegaan dan het vervangen van oud-Nederlands, was men daar maar bij gebleven, dan was het probleem met deze herziening lang niet zo groot geweest! Maar men heeft veel meer gedaan, zoals hierboven kort is aangegeven

De Gespreksbijbel helpt gezinnen bij het regelmatig lezen van de Bijbel en het spreken met kinderen over de bijbeltekst. De uitgave bevat de volledige bijbeltekst van de Herziene Statenvertaling. In ieder hoofdstuk staan een leesprikkel, een gespreksonderwerp en een stukje uitleg om samen over te praten. Iede Op Bijbelmp3.nl kunt u de gehele Herziene Statenvertaling beluisteren inclusief hele mooie overdenkingen van de Bijbelgedeelten HSV maakt andere vertaalkeuzes dan in Statenvertaling. De Stichting Herziene Statenvertaling (HSV) heeft in augustus 2012 het document Herzien om te herzien? 90 vertaalkeuzes toegelicht gepubliceerd. Ze reageert daarin op de door de GBS in 2011 uitgegeven brochure Statenvertaling in de 21e eeuw Statenvertaling luisterbijbel is gestart vanwege de vraag naar -en het gemis van- een online beschikbare, goed beluisterbare versie van Gods Woord in de Statenvertaling. De Bijbelvertaling die door de eeuwen heen betrouwbaar is gebleken, en velen tot zegen is (geweest), en die tevens grote invloed heeft gehad in het Nederlands taalgebied De Herziene Statenvertaling (HSV) is altijd in een ruim assortiment bij Ichthusboekhandel.nl op voorraad in de winkels en online bij de webshop. Of u nu een editie met alleen de tekst van de Herziene bijbelvertaling zoekt of juist een editie van de HSV Bijbel met psalmen 1773 kopen wilt, u kunt terecht bij Ichthusboekhandel

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. De Stichting Herziene Statenvertaling (HSV) heeft een nieuwe editie van de HSV uitgebracht waarin correcties en kleine veranderingen zijn aangebracht in vergelijking met de eerste editie uit 2010 1 Toen bad Jona tot de HEERE, zijn God, vanuit het binnenste van de vis. 2 Hij zei: Ik riep uit mijn benauwdheid tot de HEERE en Hij antwoordde mij. Uit de schoot van het graf riep ik om hulp, U hoorde mijn stem. 3 Want U wierp mij de diepte in, in.. De Herziene Statenvertaling (HSV) is in korte tijd voor veel mensen de vaste bijbelvertaling geworden waar ze uit lezen. Niet voor niets: deze vertaling wordt gezien als een degelijke vertaling met de betrouwbaarheid als de Statenvertaling maar met een veel betere leesbaarheid. Je kan deze vertaling ook online lezen en op je smartphone en tablet A5 Rooster middenbouw groep 5-6 HSV. A5 Rooster middenbouw groep 5-6 in de Herziene Statenvertaling. € 2,05 Bekijk product.. Bestelle

De geschiedenis der Statenvertaling vanaf 1637 tot nu - en

Zoeken Statenvertaling en kanttekeningen . Via deze pagina kunt u online zoeken in de Bijbeltekst en kanttekeningen van de Statenvertaling (editie GBS). U kunt zoeken op één of meer woorden of delen van woorden. Ook kunt u de zoekfunctie gebruiken als concordantie Herziene Statenvertaling In 2010 is de Herziene Statenvertaling (HSV) verschenen. De Herziene Statenvertaling is een herziening van de Statenvertaling uit 1637. Het doel van deze herziening was om de huidige en komende generatie bij de Statenvertaling te bewaren. Genesis 1, Herziene Statenvertaling (HSV) | The Bible App www.bible.co Bijbel huwelijksbijbel herziene statenvertaling wit diverse auteurs 9789065394262 gelezen, kan ezelsoren, vouw in de kaft, vlekjes Nieuw Verzenden € 38,15 24 jan. '2 112 aanbiedingen in januari - Bekijk alles met herziene statenvertaling! Koop en Verkoop Boeken op Marktplaats. Romans, Thrillers, Studieboeken en meer kopen en verkopen tegen een aantrekkelijke prijs! Ga ervoor. Het begint op Marktplaat Herziene Statenvertaling online en mobiel ~ Creatov.nl www.creatov.nl. De Herziene Statenvertaling is nu ook beschikbaar voor Olivetree (The Bible Study App, of Bible+). Voor $19,99 kan je deze aanschaffen

Jongerenbijbel - Koop de Herziene Statenvertaling Onlin

1 Een psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda was. 2 O God, U bent mijn God! U zoek ik vroeg in de morgen; mijn ziel dorst naar U, mijn lichaam verlangt naar U in een land, dor en dorstig, zonder water. 3 Zo heb ik U in het heiligdom aans.. Bijbel met Psalmen, Herziene Statenvertaling (Hardcover). Deze editie met berijmde Psalmen 1773 en formulieren heeft het kleinst mogelijke zakformaat.. 1 Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan, 2 en zeiden: Waar is de pasgeboren Koning van de Joden? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gek.. Herziene Statenvertaling bestaat 10 jaar. In juni 2002 begon de Stichting Herziening Statenvertaling aan de opdracht van het Hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond, met als doel: de huidige en komende generatie bij de Statenvertaling uit 1637 te bewaren

Statenvertaling vs. Herziene 'Statenvertaling - Nico ..

Overleg:Herziene Statenvertaling. Naar navigatie springen Naar zoeken springen Geen hertaling, maar ook geen restauratie. In de eerste zin stond dat de HSV een hertaling is. KoenB heeft dit gewijzigd met als -- terecht -- commentaar dat het uitdrukkelijk géén hertaling is. 339 aanbiedingen in januari - Bekijk alles met statenvertaling! Koop en Verkoop Boeken op Marktplaats. Romans, Thrillers, Studieboeken en meer kopen en verkopen tegen een aantrekkelijke prijs! Ga ervoor. Het begint op Marktplaat Download Herziene Statenvertaling and enjoy it on your iPhone, iPad, and iPod touch. ‎Let op: deze applicatie is alleen geschikt voor gebruik op een iPhone met iOS 9 of hoger. De HSV Bijbel kan ook zonder internetverbinding worden gebruikt en doorzocht The Statenvertaling (Dutch: [ˈstaːtən.vərˌtaːlɪŋ], States Translation) or Statenbijbel (States Bible) was the first translation of the Bible from the original Hebrew, Aramaic and Greek languages into Dutch, ordered by the Synod of Dordrecht 1618 and financed by government of the Protestant Dutch Republic and first published in 1637.. Antwoorden. Herziene Statenvertaling in de Bijbel app ~ Creatov.nl www.creatov.nl. Goed nieuws voor de liefhebbers van de Bijbel: vanaf vandaag is de Herziene Statenvertaling (HSV) gratis beschikbaar in de meest gebruikte Bijbel app ter wereld. Het is het betere nieuws nadat het Nederlands Bijbelgenootschap (als enige bijbelgenootschap ter wereld) besloot om zijn belangrijkste vertalingen te.

1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water. 3 En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. 4 En God zag het licht dat het goed.. Boek Bijbel Herziene Statenvertaling Huisbijbel Met Vivella Omslag, uitgegeven door Jongbloed Uitgeverij Bv, Bijbels; De Bijbels in Herziene Statenvertaling hebben een nieuw jasje. Het binnenwerk is voortaan in twee kleuren en ook de omslagen hebben een metamorfose ondergaan 1 De zonde van Juda is opgeschreven met een stift van ijzer, met een punt van diamant ingegrift op de schrijftafel van hun hart en op de horens van uw altaren. 2 Zoals zij aan hun kinderen denken, denken zij aan hun altaren en hun gewijde palen, bij.. Op donderdag 31 december 2020 was Romeinen 8:18 de Bijbeltekst van de dag. GRATIS elke dag een bijbeltekst in je mail? Schrijf je in via DagelijksWoord.nl Bijbel herziene statenvertaling blauw - Hardcover. Voordelen van bookspot dé online boekwinkel boeken op werkdagen voor 21.00 Uur besteld, morgen in huis wordt vip en bespaar tot 2

Op zondag 03 januari 2021 was Johannes 10:27-28 de Bijbeltekst van de dag. GRATIS elke dag een bijbeltekst in je mail? Schrijf je in via DagelijksWoord.nl Op vrijdag 27 november 2020 was Jesaja 25:9 de Bijbeltekst van de dag. GRATIS elke dag een bijbeltekst in je mail? Schrijf je in via DagelijksWoord.nl

HSV - Psalm 90 - Het boek Psalmen - Herziene Statenvertaling

De Herziene Statenvertaling is altijd in een ruime keuze bij Ichthusboekhandel op voorraad in de winkels en bij de webshop. Of u nu een editie met alleen de tekst van de Herziene bijbelvertaling of juist een editie van de HSV bijbel met psalmen 1773 kopen wilt, u kunt hier terecht Op donderdag 24 december 2020 was Micha 5:1 de Bijbeltekst van de dag. GRATIS elke dag een bijbeltekst in je mail? Schrijf je in via DagelijksWoord.nl Antwoorden. Herziene Statenvertaling - Ichthusboekhandel.nl www.ichthusboekhandel.nl. De Herziene Statenvertaling is altijd in een ruime keuze bij Ichthusboekhandel op voorraad in de winkels en bij de webshop. Of u nu een editie met alleen de tekst van de Herziene bijbelvertaling of juist een editie van de HSV bijbel met psalmen 1773 kopen wilt, u kunt hier terecht Op die dag zullen de doven horen de woorden van het Boek, en, verlost van donkerheid en duisternis, zullen de ogen van de blinden zien

Luther, Calvijn, Zwinglikleurplaten-PasenBladwijzer, MozesVan kinds af geleerdbouwplatenSpeciale aanbieding bouwplaten Kerstkleurplaten-Oude Testamentkleurplaten-Kerst
 • Tanden bleken overvecht.
 • Spinale anesthesie niveau.
 • Womama Lier.
 • Brandweer Geldermalsen.
 • Linus Tech Tips merch.
 • Hoe lang kun je leven met hartfalen.
 • Film bankoverval vrouwen.
 • De Globe Haarlem.
 • Ikea Galant poten.
 • 8 letter woorden met een K.
 • Hotel met jacuzzi Rotterdam centrum.
 • Bowling Purmerend.
 • Turnbalk urk.
 • Hoe dik is een tussenmuur.
 • Willem Willemstein (vermogen).
 • Grasparkiet leeftijd schatten.
 • 32 inch Smart TV aanbieding.
 • BIN checker.
 • MAC foundation aanbieding.
 • Basisschool De Boemerang.
 • Wereldkampioen schaatsen dames.
 • Papeete iata code.
 • Reisverslag Amalfi kust.
 • MAN trucks tweedehands.
 • Quilava moves pokemon gold.
 • Recess intro.
 • Bill cosby tv programma's.
 • Ted idea.
 • WoW races.
 • Herfst Gouda.
 • Schoenen op tafel armoede.
 • Rolling Stones new album 2020.
 • Grappige quizvragen menselijk lichaam.
 • Venom symbiote.
 • Tax reference Number type.
 • Overstroming Frankrijk.
 • Risico laseren spataderen.
 • Naturistencamping Atlantische kust Frankrijk.
 • Tiamo muziekmobiel Hello Little One.
 • Kleding invriezen bedwantsen.
 • Veel geld verdienen.