Home

Opslag betekenis

opslag Opslag is het uit de grond groeien van stammen/takken dichtbij of verder verwijderd van de moederplant. Bij sommige houtgewassen ontstaan er knoppen aan de wortels op·slag (de; m; meervoud: opslagen) 1 het opslaan; = service (3) 2 verhoging van loon, prijs 3 het opslaan van goederen, gegevens enz opslag. m. (-en), 1. (muziek) de laatste slag van de maat; het begin van een muziekstuk wanneer dit niet met een gehele maat, maar met een gedeelte van een maat begint; 2. tweede slag bij het kolven; 3. opgeslagen gedeelte van een kledingstuk: een blauwe jas met rode —; 4. (sportvisserij) het deel van de lijn boven de dobber, het deel dat boven wat opslag (bewaren), het bewaren van goederen; bijvoorbeeld in een loods opslag (gegevens) , het bewaren van gegevens op een gegevensdrager Arsis , een niet-geaccentueerde tel in de maa opslag. berging, tijdelijke plaatsing van goederen VB: De meubels zijn nog in opslag, maar we kunnen ze morgen afhalen

Betekenis Opslag

 1. opslag. gewas dat opkomt zonder door de mens te zijn geplant of gezaaid. opslag (de ~ | meervoud opslagen) (bij tennis e.d.) het opslaan van de bal. de opslag hebben. Synoniemen: service, serve. opslag. de laatste slag van de maat
 2. Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities. De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken
 3. gen kunnen gebruiken om de bedrijfskosten toe te rekenen. Bij de opslagmethode worden de indirecte kosten aan de producten toebedeeld naar de mate waarin zij de directe kosten veroorzaken
 4. Vaak is de rente-opslag hoger, naarmate meer wordt geleend ten opzichte van de genoemde grens. Ook rekenen veel hypotheekaanbieders een renteopslag in het nieuwe rentevoorstel dat u van de hypotheekverstrekker ontvangt aan het einde van de rentevastperiode. Dit wordt ook wel het continuatietarief genoemd
 5. Mensen kunnen bestanden, of kopieën daarvan, opslaan op bijvoorbeeld een usb-stick, maar ook online. Het online opslaan van bestanden noemen we ook wel opslaan in de cloud. De betekenis van dit Engelse woord is 'wolk'. Het geeft aan dat er via internet gewerkt wordt

Gratis woordenboek Van Dal

 1. berging, tijdelijke plaatsing van goederen De meubels zijn nog in opslag, maar we kunnen ze morgen afhalen. (sport) het de lucht inspelen van de bal om deze zo in het spel te brengen De tegenstander liet de bal uitgaan en zo kreeg hij de opslag
 2. Betekenis-definitie opslag: Toeslag, toelage, tantième, bijslag.... - DFB | De Financiële Begrippenlijst Grootste financieel-economische lexicon in NL-taalgebied. Termenlijst met 20378 begrippen over economie, geld, geldzaken, financiële markten, beurs en beleggen
 3. Deze handleiding heeft betrekking op de Publicatie Gevaarlijke Stoffen 15:2012 versie 1.1 (december 2012) Opslag van gevaarlijke stoffen, Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag, over brand-, arbeids- en milieuveiligheid. De handleiding is bedoeld als extra hulpmiddel bij toepassing van deze PGS publicatie
 4. Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'opslag', met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken
 5. Opslag vindt men o.a. in granen en grassen (m.n. in de graszaadteelt) en verder bij aardappelen. Wanneer aardappelen op het land achterblijven wordt het aardappelcystenaaltje in stand gehouden. Tegen deze parasiet werd door de overheid al eerder een maatregel genomen door de frequentie van de teelt te regelen, waardoor deze ziekte zo goed mogelijk werd bestreden
 6. SSD opslag: Data blijft bewaard Een SSD is in staat om gegevens voor een langere tijd te bewaren. Hierdoor is het net zoals een HDD een opslagapparaat. Verwar dit dus niet met het werkgeheugen in een computer dat ook data opslaat
 7. al'. Goederen kunnen zijn verpakt in kisten, dozen en balen, en vaak samen gebracht op pallets en/of containers

Koude-warmteopslag of koude- en warmteopslag (KWO), ook wel warmte-koudeopslag of warmte- en koudeopslag (WKO), is een methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem. De techniek wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen en/of te koelen. Ook in de tuinbouw wordt steeds vaker gebruikgemaakt van deze techniek Hoofdstuk 6 Opslag van gasflessen; Hoofdstuk 7 Opslag van spuitbussen en gaspatronen; Hoofdstuk 8 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen klasse 4.1, 4.2 en 4.3; Hoofdstuk 9 Opslag van kleine hoeveelheden organische peroxiden (klasse 5.2) Hoofdstuk 10 Voorzieningen voor de tijdelijke opslag van verpakte gevaarlijke stoffen; Vragen en antwoorden. opslag aan boord opslag als hydride opslag door fase-overgang opslag door inertie opslag door sorptie opslag door vervorming opslag en transmissie opslag geven opslag in aquifers opslag in auto's opslag in bevroren grond opslag in cavernes opslag in chemische binding opslag in complexe zouten Zojuist vertaald NL>EN: opslag NL>EN: geslachte rundere Het is een afkorting voor het woord Embedded MultiMedia Card. Vrij vertaald een geïntegreerde multimedia opslagkaart. Het is een goedkope vorm van gegevensopslag dat gebruik maakt van een geheugenchip. De bekendste en populairste vorm van opslag door middel van geheugenchips is een SSD. Wat is een opslagapparaat Opslag van goederen: goederen vertegenwoordigen een waarde en het aanhouden van voorraden vergt een investering en brengt kosten met zich mee. De magazijnfunctie: ontvangen en keuren, ontvangst melden, opslaan en zorgvuldig bewaren, afgeven, verzendklaar maken en verzenden en afleggen van verantwoording

toeslag. Verhoging van een pensioen of van een aanspraak op pensioen, die op incidentele basis wordt verleend of die jaarlijks wordt verleend op grond van een in het pensioenreglement omschreven regeling. Bron: ondernemersunited.nl 5.7 Tijdelijke opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, ten hoogste 30 000 kg per brandcompartiment, uitsluitend tijdens aanwezigheid van deskundig personeel . Wm. 64 6 Opslag van gasflessen 66 6.1 Inleiding 66 6.2 Voorschriften voor de opslag van gasflessen Wabo, Arbo 68 6.3. Wabo, Arbo. Opslag van gasflessen in een brandveiligheidsopslagkast 7 Voor opslag van explosiegevaarlijke stoffen en gebruik van apparatuur in explosiegevaarlijke atmosfeer gelden de regels van ATEX 114 en ATEX 153. Vaststellen veilige opslag. De module 'Opslag' van de Stoffenmanager adviseert over een veilige opslag van gevaarlijke stoffen op basis van de hierboven genoemde PGS 15 Opslag vergelijk en bestel je eenvoudig op beslist.nl. Altijd de goedkoopste online. Vergelijk jouw Opslag eenvoudig tussen alle topwinkels, op beslist.nl

Wat is de betekenis van Opslag - Ensi

 1. synoniemen van opslag (Nederlands) op mijnwoordenboek. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004
 2. Wat dat uurtarief is en welke opslag daarbij wordt berekend, hangt onder meer af van de specialisatie en ervaring die jij vraagt. Redenen voor detachering. De meest voorkomende redenen van ondernemers om mensen te detacheren zijn: Ziektevervanging . Speciale projecten . Zwangerschapsverlof
 3. Betekenis en uitleg van de meestgebruikte symbolen in stroomdiagrammen, ook wel flowchart symbols genoemd. Maak een overzichtelijk stroomschema voor een proces m.b.v. de juiste symbolen

Deze opslag is op dit moment 0,8% bovenop de hierboven genoemde opslagen. voor een verhuurde woning. Deze opslag is op dit moment 1,2% bovenop de hierboven genoemde opslagen. om bij aankoop van een ander huis de periode te overbruggen dat je huidige huis nog niet is verkocht (Overbruggingshypotheek) We onderscheiden opslag van data die actief gebruikt wordt en archivering van (historische) data. Vaak valt dit samen met het verschil tussen online en offline, en de manier van opslag. Het aanpassen van databases of ict-systemen die niet zijn ingericht op het opvragen, wijzigen of verwijderen van specifieke data is een kostbare aangelegenheid

In de PGS 15 zijn eisen opgenomen aan de etikettering en aan de verpakkingen. Onderstaand is een nadere beschrijving opgenomen ten aanzien van verpakkingen in het algemeen, welke verpakkingen er zijn en hoe het geregeld is ten aanzien van de etikettering De 'opslag' functie van een WMS betekent dat het systeem bijhoudt waar goederen zijn opgeslagen en of ze eventueel zijn verplaatst. Een mogelijkheid is ook dat het WMS spullen indien nodig blokkeert, bijvoorbeeld omdat ze niet naar klanten mogen worden verstuurd omdat de houdbaarheidstermijn is verstreken Schuld-marktwaardeverhouding De schuld-marktwaardeverhouding is de verhouding tussen je hypotheekschuld en de marktwaarde van je woning. Bij elke schuld-marktwaardeverhouding hoort een bepaald opslag- of kortingspercentage. Hierbij geldt: hoe hoger jouw schuld-marktwaardeverhouding, hoe hoger de opslag in je rentepercentage Dan heb je een SSD nodig met meer dan 500 gigabyte aan opslagcapaciteit. Games nemen tegenwoordig steeds meer opslagruimte in beslag. Bovendien nemen updates zoals patches ook extra ruimte in. Zo kost een pc game gemiddeld 40 tot 50 gigabyte aan opslag. Op een SSD van 1 terabyte heb je daarom plaats voor je besturingssysteem en een aantal games

Geheugen en opslag van de harde schijf. Wanneer u een harde schijf koopt is de kans groot dat u gelijk kijkt naar de grote van het geheugen. Hoe meer extern geheugen des te beter toch? Helaas geldt dit niet altijd koop daarom niet altijd het grootste geheugen opslagen Onze databank bevat de volgende beschrijving(en) van opslagen opslagen (ww.) opslaan in alle betekenissen zoals een loon, prijzen opslaan; opslaan in een balsport,. Renteopslag is een opslag of percentage die bovenop de 'normale' rente wordt gerekend omdat je een hoger risico vormt voor de geldverstrekker. Hoe hoger jouw hypotheek ten opzichte van de woningwaarde, hoe hoger dat risico. Om zichzelf tegen dit risico in te dekken, rekent de bank renteopslag. Dit percentage wordt ook wel risico-opslag genoemd

Opslag - Wikipedi

Geconditioneerde opslag. Voor sommige goederen kan een geconditioneerde opslag noodzakelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan levensmiddelen, die onder specifieke klimatologische omstandigheden bewaard moeten worden. Naast onze standaard vormen van warehousing, bieden we u een geconditioneerde opslag aan. Naadloos aansluitend op uw vooraf doorgegeven. De medicijnruimte is geschikt als opslag, mits afgesloten en mits deze alleen gebruikt wordt voor opslag van schone materialen (medicatie, verbandmiddelen). Gebruik een dichte kast (of kastgedeelte) die stofvrij is. Gebruik een kast van goed te reinigen materiaal. Zorg dat de kast (of kastgedeelte) herkenbaar is als opslag voor steriele verbandmiddelen Opslag gevaarlijke stoffen. De ADR-indeling wordt ook gebruikt in de PGS-15 Publicatiereeks gevaarlijke stoffen deel 15 richtlijn (deel 15 van de richtlijnen van de Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen). In deze richtlijn zijn technische eisen opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Veiligheidsinformatieblade

opslag betekenis en definiti

Opslag Interface: SATA, M.2 en IDE. Door. Sebastiaan de Kooter - juni 15, 2014. 0. Deel op Facebook. Tweet op Twitter. tweet; SATA M.2 en IDE. Net als elk computeronderdeel wordt de harde schijf ook via een interface op het moederbord aangesloten Vind de beste selectie betekenis opslag fabrikanten en ontdek goedkope producten van hoge kwaliteit betekenis opslag voor de dutch luidspreker markt bij alibaba.co Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. Op deze website vindt u alle informatie over de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) en de PGS-beheerorganisatie. De publicatiereeks is een handreiking voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan of gebruiken en voor overheden die zijn belast met het toezicht op en de vergunningverlening aan deze bedrijven Overige opslag verwijderen op je Mac. Op de Mac wordt enorm veel data opgeslagen, maar het is niet altijd duidelijk om welke soort bestanden het gaat. Naast apps, foto's en films schaart Apple ook een grote hoeveelheid data onder de categorie 'Overig' Leer meer over Azure Storage, een duurzame, in hoge mate beschikbare en zeer schaalbare oplossing voor cloudopslag. Zoek een set oplossingen om aan uw behoeften te voldoen

Openbare clouds zijn het eigendom van en worden beheerd door externe cloudserviceproviders, die de computerbronnen, zoals servers en opslag, via internet leveren.Microsoft Azure is een voorbeeld van een openbare cloud. Bij een openbare cloud is alle hardware, software en andere ondersteunende infrastructuur het eigendom van de cloudprovider en voert deze partij ook het onderhoud ervan uit De betekenis van opslagen vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van opslagen gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken Bevroren opslag? Onze specialiteit! Zoekt u voor de producten die uw fabriek verlaten een locatie waar uw producten ingevroren kunnen worden, dan bent u bij ons aan het goede adres. Ook kan het zijn dat uw goederen reeds in uw fabriek diepgevroren worden en uw alleen bevroren opslag voor diepvriesgoederen zoekt. Ook dit is mogelijk natuurlijk OPSLAG VAN VERPAKTE GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 15:2011 VERSIE 1.1 (DECEMBER 2012) - PAGINA 8 VAN 125 3.24 Nooddouche en oogspoelvoorziening AI 45 3.25 Persoonlijke beschermingsmaatregelen AI 45 3.26 Bedrijfshulpverlening (BHV) AI 46 3.27 Hygiëne, 'good housekeeping' AI 46 4 Opslagvoorzieningen groter dan 10 000 kg 4

Opslag - betekenis en definitie Nederlands Woordenboe

Weinig mensen kennen de betekenis van cloud computing: wat het precies inhoudt, hoe het werkt en wat de voordelen zijn. En dat terwijl vrijwel iedereen dagelijks software en diensten gebruikt die op deze internettechniek zijn gebaseerd. Dit gebeurt bijna ongemerkt. Hele 'volksstammen' werken al in de cloud zonder dat te beseffen. In dit artikel leer je alles van cloud computing en ontdek. Ga naar 'Instellingen' > 'Algemeen' > '[Apparaat]-opslag'. Hier ziet u mogelijk een lijst van aanbevelingen om de opslagruimte van uw apparaat te optimaliseren, gevolgd door een lijst van geïnstalleerde apps en de hoeveelheid opslagruimte die deze in beslag nemen. Tik op de naam van een app voor meer informatie over de gebruikte opslagruimte Een belangrijke post op de balans van een pensioenfonds zijn technische voorzieningen. Technische voorzieningen worden gevormd om alle uit de pensioenregeling voortvloeiende onvoorwaardelijk pensioenverplichtingen te kunnen nakomen. Voor zover onvoorwaardelijke toeslagen worden toegezegd dienen ook daarvoor technische voorzieningen te worden getroffen (dat is het niet geval bij voorwaardelijke.

Naar analogie van die betekenis heeft het bijvoeglijk naamwoord in de standaardtaal in België er de betekenis van 'exclusief, chic, luxueus' bij gekregen. Zo is een residentiële villa een zeer luxueuze woning, een residentiële bouwgrond is bestemd voor duurdere woningbouw en een residentieel dorp is een rustig gelegen, landelijk dorp waar het goed wonen is In tegenstelling tot veel diensten voor foto-opslag in de cloud maakt Dropbox het gemakkelijk om je afbeeldings- en videobestanden te openen nadat er een back-up van is gemaakt. Windows en Mac synchroniseren: installeer onze desktopapp en al je foto's worden weergegeven in mappen die je kunt openen via Windows Verkenner en macOS Finder Krijg antwoord op al je Microsoft Office-vragen. Hier vind je antwoord op veelgestelde vragen, zoals wat het verschil is tussen Office 2016-suites en Microsoft 365 Het semantische geheugen slaat betekenissen, begrippen en feiten op. Antwoorden op vragen als: Door deze functie fungeren beide als het ware als een werkgeheugen met tijdelijke opslag. De herhalingen zorgen er namelijk voor dat de herinnering telkens weer naar boven komt Andere betekenissen van HPS Naast Hydro-elektrische Pumped opslag heeft HPS andere betekenissen. Ze worden links hieronder weergegeven. Scroll naar beneden en klik om elk van hen te zien. Voor alle betekenissen van HPS klikt u op meer

Externe archiefopslag? Maatwerk opslag van uw archief bij Rhenus. Archief opslag extern, archivering, archiefbeheer en archiefopslag, papier of digitaal, in high security en geconditioneerde archiefopslag gebouwen in Nederland en daarbuiten. Rhenus Documentlogistiek - Rhenus Archiefopslag voldoet aan de hoogste veiligheidseisen die u maar aan externe archief opslag kunt stellen 48 veiligheidspictogrammen en hun betekenis in één overzicht Veiligheid en hygiëne op de werkvloer. Pictogrammen en signalisatieborden spelen een belangrijke rol bij veiligheid op de werkvloer. Door de signalerende werking zie je tenslotte meteen wat wel of juist niet kan, waar bescherming nodig is en of je moet oppassen voor bepaalde risico. ULO of CA opslag gaat een paar stappen verder dan de reguliere opslagtechniek. Daar waar voor de meeste gewassen het verlagen van de temperatuur voldoende is om de levensduur van versproducten te verlengen, is dit voor andere producten niet genoeg. ULO cellen ULO cellen zorgen ervoor dat de versproducten zo lang mogelijk vers blijven na.. Wat moet er berekend worden, de winstmarge: die zit in de verkoopprijs, of; die gemaakt wordt over de inkoopprijs?; Het voordeel van rekenen met een winstmarge in de verkoopprijs (en dus niet over de inkoopprijs) is dat dit veel veiliger is in het dagelijks gebruik. Een korting wordt namelijk ook altijd gegeven over de verkoopprijs. 10% korting bij een winstmarge van 30% geeft dan, eenvoudig. 11.00.00 Tijdelijke opslag van goederen 4 Summiere aangifte voor tijdelijke opslag (SAL) SAL bij het binnenbrengen van goederen via zee of door de lucht Terzake van het binnenbrengen van goederen, bestemd om te worden gelost en tijdelijk te worden opgeslagen, moet op grond van artikel 186 TVo.CDW een.

Opslagruimte - 3 definities - Encycl

Laat uw werkplaats, opslag of magazijn vlekkeloos draaien met ons uitgebreide assortiment materialen, werkmiddelen en gereedschappen voor de opslag en behandeling van goederen en producten voor allerlei branches Heb je toch ruimtegebrek dan kun je de Mac-opslag voor de online Drive optimaliseren. Dit kan sinds macOS Sierra via: Systeemvoorkeuren iCloud iCloud Drive 'Opties' schakel de optie 'Optimaliseer Mac-opslag' in. Vanaf dit moment worden, indien nodig, bestanden niet opgeslagen op je Mac, maar alleen in iCloud Drive Koolhydraten zijn een belangrijke bron van energie voor het lichaam. Wie gezond eet haalt tussen de 40 en 70% van de energie uit koolhydraten. In voedingsmiddelen zitten verteerbare koolhydraten en niet-verteerbare koolhydraten De betekenis van de LED lichtjes verschilt per omvormer. Wat voor type omvormer hebt u? Antwoord op al uw vragen over zonnepanelen Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken Europa AEX Euronext Amsterdam BRU Euronext Brussels PSE Euronext Paris LIS Commissie: stikstofgevolgen Rotterdamse CO2-opslag te onduidelijk

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken Europa AEX Euronext Amsterdam BRU Euronext Brussels PSE Euronext Paris LIS Euronext Lissabon CHX CBOE Europe, grote(re) EU aandelen NAV Investment Funds (NAV) Noord-Amerika NYS Commissie: stikstofgevolgen Rotterdamse CO2-opslag te onduidelijk

Nieuwe bepalingen gevaarlijke stoffen van kracht | Prebes vzwEU-GHS/CLP: van leverancier tot klant, omgaan met deLandschapsfotografie in het bos, hoe pak je dat aanVerkeersbord RVV C03 - Eenrichtingsweg kopenVerkeersbord RVV E01zb - Parkeerverbodzonewadi
 • Kynologenclub Breda.
 • Moeder scheld kind uit.
 • 8 pin lightning female naar type c male usb adapter.
 • Book websites.
 • Twitter Brandweer Groningen.
 • Chika chika.
 • Stembanden betekenis.
 • UPS punt worden.
 • Sterkste kraanschip ter wereld.
 • Wapen der Infanterie.
 • WK schaatsen Nederland.
 • Acteurs Exorcist.
 • Dino Knutselen groep 2.
 • Dupuytren behandeling Fysiotherapie.
 • Visspullen kopen in de buurt.
 • Touringcar chauffeur.
 • Zandfoort aan de Eem.
 • Extreem linkse dictators.
 • KINGSLAND Line up.
 • Alaska Elk Predator jachtbroek.
 • Truffels dosering.
 • Roland Scholten vermogen.
 • Symbool stopcontact met aarding.
 • Motorfiets gratis af te halen.
 • Walnoten plukken Rotterdam.
 • Acteurs Exorcist.
 • Cube Dealer Deutschland.
 • Rat laten dekken.
 • Ei smaakt raar corona.
 • Horeca 1.
 • Pericarditis constrictiva.
 • Kostuum verhuur.
 • Gevulde pepers met roomkaas.
 • Rondreis Portugal.
 • Rat laten dekken.
 • Sint jacobsschelpen Recepten Makkelijk.
 • Graszoden kopen Praxis.
 • Bevolking Nederland 2020.
 • Recordhouder 10.000 meter sprint gemiddelde snelheid.
 • Hamster fokken.
 • Kweker Amerikaanse sering.