Home

Nieuwe regels Scheepvaart

Scheepvaartverkeerswet Rijkswaterstaa

 1. g van het scheepvaartverkeer. het in standhouden en onderhouden van vaarwegen. het voorkomen of beperken van schade door het scheepvaartverkeer aan onder andere oevers, dijken en bruggen
 2. Scheepvaartverkeerswet In de scheepvaartverkeerswet en extra regelingen vind je de (inter)nationale vaarregels.. Loodsplicht In het loodsplichtbesluit vind je de voorwaarden voor het inschakelen van een loods bij aankomst, vertrek en verhalen. Let op: sinds1 januari 2021 geldt Loodsplicht Nieuwe Stijl.. Havenverordening In de havenverordening vind je de lokale regels voor het Noordzeekanaalgebied
 3. Op 1 januari worden nieuwe, door de International Maritime Organization (IMO) opgelegde, regels van kracht voor de internationale scheepvaart. Die hebben betrekking op de kwaliteit van de brandstof die vrachtschepen gebruiken
 4. Een schip moet bijvoorbeeld aan bouwkundige eisen voldoen. Ook zorgen de Kustwacht, de havenmeesters en Rijkswaterstaat dat de scheepvaart op zee en op de binnenwateren veilig verloopt. Bouwkundige eisen aan zeeschepen en binnenschepen Een schip moet onder alle omstandigheden veilig kunnen varen
 5. g van aanvaring of aandrijving op de openbare wateren in het Rijk, die voor de scheepvaart openstaan, wordt ingetrokken, met dien verstande dat de krachtens genoemde wet gestelde regels worden geacht te zijn gesteld krachtens deze wet

'Regels scheepvaart vliegen de pan uit' DELFT - Voor de ramp met het boorplatform Piper Alpha voor de kust van Schotland hield bij wijze van spreken 'anderhalve man en een paardekop' zich bezig. In de haven van Rotterdam gelden regels voor de scheepvaart. Deze regels dragen bij aan de veiligheid van de haven van Rotterdam. De Havenmeester handhaaft internationale, nationale en lokale wet- en regelgeving in de havens van Rotterdam, Vlaardingen, Schiedam, Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht VEGHEL - Meierijstad gaat in 2018 de regels voor de scheepvaart aanpassen. In een nieuwe verordening wordt onder meer het verblijf van de schepen in de haven van Veghel verruimd voor klein onderhoud Actuele informatie over het coronavirus COVID-19. Zoals de maatregelen tegen verspreiding van het virus het ontvangen, bewaren en verstrekken van gegevens met betrekking tot de scheepvaart door organisaties en personen die niet deelnemen aan het scheepvaartverkeer. 2 De in het eerste lid, onder a, bedoelde regels kunnen slechts inhouden: a. verplichtingen met betrekking tot: 1°. het varen en het ligplaats nemen met schepen en andere vaartuigen; 2°

Regelgeving voor de scheepvaart Port of Amsterda

Gouden regels. Houd stuurboord-wal; Luister uit op de marifoon en meld indien nodig en wanneer u dat gevraagd wordt; Kijk regelmatig achterom; Steek zo recht mogelijk over en vaar een haven open. Het is niet toegestaan om met een pleziervaartuig in de havenbekkens te zijn. Uitzondering zijn o.a. de havens oostelijk van de Erasmusbrug en de Parkhaven over de zesde staatshervorming. Vanaf 1 mei 2014 is een nieuwe versie van het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren (APSB) van toepassing, gebaseerd op de IVe herziening van CEVNI De scheepvaart moet voldoen aan allerlei wetten en regels, waarvan de Scheepvaartverkeerswet de basis is. Recreatievaart In Nederland zijn er ongeveer 400.000 recreatievaartuigen in gebruik

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws via de snelste en leukste nieuwssite van Nederland, 24 uur per dag en 7 dagen in de wee Nieuwe milieuregels raken de scheepvaart 3 oktober 2019 - Wat verandert er voor rederijen? Per 1 januari gaan nieuwe uitstootregels voor schepen in van de IMO (International Maritime Organisation). De maximale zwavel uitstoot wordt terug gebracht van 3,5% naar 0,5% Om de doorstroom van scheepvaart in deze gebieden te verbeteren, passen Nederland en België met ingang van 1 juni 2017 om 00.00 UTC (02.00 lokale tijd) de scheepvaartroutes samen aan. De nieuwe routes vullen gebieden zonder routering op, waardoor een onafgebroken routeringsstelsel van Frankrijk tot aan Duitsland ontstaat Vervroegd pensioen: nieuwe fiscale regels. Vervroegd met pensioen gaan, voor het bereiken van de AOW-leeftijd wordt tot 2021 niet fiscaal gestimuleerd.Vanaf 2021 komt daar verandering in. Vanaf die datum zijn er nieuwe fiscale regels (een zogenoemde 'RVU-vrijgestelde vroegpensioenuitkering') die u kunnen helpen vervroegd met pensioen te gaan. De mogelijkheden vervroegd pensioen nemen.

Vanaf januari 2020 gelden nieuwe regels voor de toegestane hoeveelheid zwavel in brandstof voor scheepvaart. Dit is besloten door het Marine Environmental Protection committee van het IMO, International Maritime Organization. De wereldwijde cap zal het zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen beperken tot 0,5 procent, wat betekent dat de scheepvaart. Scheepvaart wordt schoner: nieuwe regels voor zwavelemissies van zeeschepen. 13 september 2012 leestijd: 1 minuut. Ook in het Europees Parlement werd gestemd. Niet voor verkiezingen maar voor de aanscherping van het verdrag voor het zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen Op dit moment (18 januari) zijn in Europa alleen Groot-Brittanië en Ierland als gebieden met bedreigende virusvarianten bestempeld. Er zijn nog geen landen met hoge incidentie vastgesteld. In de praktijk betekent dit dat de binnenvaart nog aan dezelfde regels moet voldoen als tot nu toe het geval.

Nieuwe brandstofregels voor de scheepvaart hebben grote

Voor de export van kunststofafval gelden vanaf 1 januari 2021 nieuwe regels. Alleen schoon en gesorteerd kunststofafval dat geschikt is om direct gerecycled te worden, mag nog vrij worden verhandeld. De export van alle overige soorten kunststofafval zoals mengsels van diverse typen of vervuild kunststof, valt onder het exportverbod of de kennisgevingsplicht van de Europese Verordening. De toekomst van de scheepvaart: nieuwe brandstoffen vragen om transitie in de haven. Met een goederenoverslag van 100 miljoen ton per jaar behoort de Amsterdamse haven tot één van de vijf drukste zeehavens van West-Europa. Niet gek dus dat het havengebied een sleutelrol speelt in de energietransitie verbetering betreffende de Economie, als de scheepvaart zo door gaat heeft dit gevolgen voor de Nederlandse scheepvaart. Waar Nederland het altijd zo trots op is geweest. Ondanks de lage opbrengsten worden er diversie nieuwe regels de scheepvaart en daarmee de eigenaren opgelegd Nieuwe regels voor de pleziervaart. Geplaatst op 13:43h in federaal door Ellen Brits. Het is zover - het traject van de hervorming van de regelgeving op de pleziervaart is afgerond. Maar liefst 25 verschillende wetten,. Nieuwe regels voor Sea Watch verdelen coalitie De nieuwe eisen zijn overgenomen uit verdragen voor de internationale scheepvaart. Daar geldt: hoe meer mensen aan boord,.

Er wordt veel gedoken in Nederland. Niet alleen sportduiken is populair, ook beroepsmatig duiken komt steeds meer voor. De beroepsvaart huurt steeds vaker een duikbedrijf in om onderhoud en herstellingen aan het onderwaterschip te laten uitvoeren. Zoals bijvoorbeeld het polijsten van een schroef, wat behoorlijk veel scheelt in het brandstofverbruik en kan door duikers uitgevoerd worden.Om een. Nieuwe IMO-regels voor de scheepvaart hebben grote gevolgen voor de consument Showing 1-1 of 1 message

Veiligheid binnenvaart en zeevaart Scheepvaart en havens

 1. Naast de Engels- en Nederlandstalige versie van de spelregels veldvoetbal is hier een kort overzicht te vinden van de spelregelwijzigingen die per 1 juni 2017 van kracht zijn
 2. STC Group verzorgt aantrekkelijke en op de praktijk gerichte vmbo-, mbo-, hbo- en masteropleidingen. Daarnaast richt de organisatie zich op het uitvoeren van toegepast onderzoek, het verzorgen van trainingen en het uitvoeren van consultancy trajecten in binnen- en buitenland
 3. Ook voorziet de wet in het toekennen van functies voor het gebruik van water zoals scheepvaart, drinkwatervoorziening, landbouw, industrie en recreatie. Afhankelijk van de functie worden eisen gesteld aan de kwaliteit en de inrichting van het watersysteem
 4. Nieuwe regels: webwinkels. Nieuwsbericht | 19-01-2021 | 13:13. U verkoopt uw producten via een platform zoals Etsy, Amazon of E-Bay aan consumenten in EU-landen. En u verkoopt ze ook via uw eigen webwinkel. Brexit heeft gevolgen voor deze handel naar het Verenigd Koninkrijk (VK)
 5. Voor drones met een camera en een gewicht van meer dan 250 gram gelden per 1 januari 2021 nieuwe regels. Een vliegbewijs en een exploitantnummer vraagt u bij ons aan

Nieuwe zeesluis; U bent hier: De regels gelden voor recreatieve én beroepsmatige scheepvaart. Vaarregels die gelden voor de recreatievaart zijn onder andere: Ken de maximale vaarsnelheid op de verschillende trajecten. Houd zoveel mogelijk stuurboordwal aan De luchtvaart heeft maanden nagenoeg stilgelegen, maar maatschappijen pakken mondjesmaat hun werk weer op. Ze lijken zoekende naar hoe om te gaan met het nieuwe normaal, want universele regels.

Deze nieuwe manier van schepen lichten is bedacht door de Nederlandse ingenieur W. Van Wienen die zelf leiding geeft aan het gebeuren. Berging is al zo oud als de scheepvaart. Zo is bekend van de Romeinen dat deze in de eerste eeuw voor Christus al bergingen verrichtten in de Middellandse Zee Nieuwe regels voor ontmoeten bij Oberwesel. 2 december 2013. 292. De borden geven de afvarige schepen informatie over de opvarige scheepvaart. Het nieuwe bord doet dat nu ook voor de scherpe bocht bij Oberwesel. Het nieuwe systeem kostte 220.000 euro. (Bron: WSA Bingen Nieuwe regels geld lenen in 2021 dinsdag 15 december, 2020 Geld lenen in 2021. Per 1 januari 2021 worden de normen voor het lenen van geld aangescherpt. Deze nieuwe regels voor geld lenen zorgen ervoor dat er vanaf deze datum minder geleend kan worden door consumenten. Dit geldt voor nieuwe als ook voor bestaande leningen Dé website van de Britse overheid over de nieuwe regels is GOV.UK/transition. Hier kunt u alle Britse documenten vinden die belangrijk zijn voor uw export of import. Bekijk ook het stappenplan om een idee te krijgen wat er per 1 januari 2021 verandert in het VK op importgebied, met links naar relevante bronnen

De nieuwe regels en procedures hebben grote gevolgen voor sommige bedrijven, vooral de bedrijven voor wie het opmaken van documenten en controles aan de grens nieuw zijn. Voor Brexit was het proces van het vervoeren van goederen van of naar het Verenigd Koninkrijk simpel Nieuwe regels en wetten voor startende ondernemers: dit verandert er in 2021. De overheid voert ook in 2021 nieuwe regels en wetswijzigingen door voor zzp'ers. Van de verlaging van de zelfstandigenaftrek en de vennootschapsbelasting tot verlenging van de TOZO-regeling: dit verandert er voor startende ondernemers in 2021 Echtscheiding 2020 en 2021, nieuwe regels Er zijn nieuwe regels bij een echtscheiding in 2020, 2021 en 2022. Een echtscheiding bovendien mogelijk zonder de tussenkomst van een rechter. Een verzoek tot echtscheiding in 2013 en daarna valt onder de nieuwe echtscheidingsregels die sinds 1 januari 2012 zijn ingaan Burgemeester Johan Tollenaere van Maaseik krijgt veel vragen over de nieuwe regels voor het grensverkeer. Vanaf woensdag zijn niet-essentiële reizen namelijk verboden voor iedereen die vanuit en naar België reist. De Belgische overheid maakt een uitzondering voor inwoners van grensregio's. Mag. Die nieuwe regels gaan op 1 januari in en er verandert veel. Zo komen er aan de grens controles van voedsel, planten en dieren en mogen Nederlandse vissers minder vissen in Britse wateren

Vertraging sporthal in Vlaardingen: vloer aangepast door nieuwe regels. De geplande nieuwe sporthal aan de Claudius Civiluslaan in Vlaardingen heeft zo veel vertraging opgelopen, dat de architect. Maak kennis met de wijzigingen in de nieuwe Regels voor Wedstrijdzeilen 2021-2024 tijdens een gratis presentatie door niemand minder dan internationaal jurylid Joep Straus. De Racing Rules of Sailing 2021-2024 presentatie is niet alleen interessant voor wedstrijdorganisaties, race officials en juryleden maar ook voor wedstrijdzeilers en trainers van alle niveaus Almeerse hondeneigenaren verbazen zich over de nieuwe regels die de gemeente vorige maand heeft ingevoerd. Honden moeten ook buiten de bebouwde kom aangelijnd blijven en van eigenaren wordt. getrokken met de regels voor lineaire commerciële mediadiensten (televisie). Bijvoorbeeld op het gebied van bescherming van minderjarigen, en een verplicht aandeel Europese producties. In dit infosheet staat welke regels er gelden voor commerciële mediadiensten op aanvraag

verkeerstoren-Schiphol

Nieuwe regels voor Code 95 in 2021. Chauffeurs, Code 95, Personeel, Transportbedrijven Dan gaan deze nascholingsuren bij de overgang naar het nieuwe regime niet verloren. Na 1 januari 2021 mag in dezelfde nascholingscyclus deze cursus niet nog een keer herhaald worden Nieuwe EU-regels betreffende (China) import . door Ronald Smit. Bestelt u regelmatig spullen in China, dan is het goed om te weten dat daar vanaf 1-1-2021 BTW-afdracht binnen de EU verplicht wordt. Ook als een pakket een waarde heeft van anderhalve Euro Nieuwe regels, controles en wat met grensarbeiders? 21.12.2020. Deel deze pagina. Het overlegcomité neemt strengere maatregelen rond terugkeer uit het buitenland. Bovendien komen er strengere controles op de naleving van alle regels, zo ook op de verplichting tot telewerk

Nieuwe btw-regels voor afstandsverkopen. De btw-regels voor afstandsverkopen binnen de Europese Unie (EU) veranderen per 1 juli 2021. Als u boven een nieuwe omzetdrempel uitkomt, betaalt u de btw van het EU-land waar het vervoer van uw goederen eindigt. Dat is meestal het land van uw klant Nieuwe regels voor corona-vouchers in 2021. 08-01-21 nieuwsbericht. Boekt u een pakketreis in 2021? Dan moeten reisaanbieders weer binnen 14 dagen terugbetalen als zij de reis moeten annuleren. In 2020 gaven reisaanbieders consumenten vaak een voucher als ze de reis moesten annuleren Nieuwe regels van WhatsApp: dit zijn drie populaire alternatieven. 18 januari 2021 16:37 18-01-21 16:37 Laatste update: 19 januari 2021 07:14 Update: 19-01-21 07:14. 277 NUjij-reacties reacties

wetten.nl - Regeling - Scheepvaartverkeerswet - BWBR000436

Voor het zwaardere vrachtverkeer worden de regels per 2022 aangescherpt. Waar nu nog Euro 4 voertuigen zijn toegestaan, is dat vanaf dan alleen nog maar Euro 6. Bij het invoeren van nieuwe milieuzones door gemeenten is het voor ondernemers van belang dat deze werkbaar zijn Nieuwe regels sinds 2019. Toen de Wet IKK in 2018 werd ingevoerd, is een aantal nieuwe maatregelen en eisen uitgesteld tot 2019 en 2023. Zo kregen de kinderopvangorganisaties meer tijd om wijzigingen door te voeren en aan de nieuwe eisen te kunnen voldoen. Sinds 2019 zijn er dus nieuwe maatregelen Koperen scheepslamp met nieuwe bedrading. 30 Cm hoog. 360 Graden licht. In mooie staat. Kan worden opgehangen of neergezet. Er is nog 1 andere lamp. Deze past bij deze lamp. Verzenden is voor risic Nieuwe EU-regels voor het wegtransport waarover in Brussel onlangs een akkoord is bereikt, krijgen kritiek van Nederlandse en Belgische transportorganisaties. Vooral de scherpere cabotageregels zorgen naar verwachting voor problemen bij middelgrote en kleinere vervoerders. Vorige week bereikten onderhandelaars van de Europese Raad en het Europees Parlement een akkoord over het. Er staan nieuwe btw-regels op stapel vanaf 1 juli 2021 als gevolg van een nieuwe EU-btw-richtlijn voor e-commerce. Wat verandert er? De Europese richtlijn voor e-commerce zou aanvankelijk vanaf 1 januari 2021 ingaan, maar is door de Europese Commissie uitgesteld naar 1 juli 2021. Met de nieuwe btw-richtlijn wil de Europese Commissie de btw-heffing moderniseren en vereenvoudigen, een gelijk.

'Regels scheepvaart vliegen de pan uit' Trou

ESMA maakt de nieuwe Europese ESG-regels niet eenvoudiger Dat druist volgens Detlef Glow in tegen meer transparantie in de sector en dat is juist wat nodig is als het gaat om ESG-beleggen. Voldoende transparantie is een van de beste manieren om vertrouwen tussen een klant en een bedrijf op te bouwen De regels voor het plaatsen en verwijderen van verkeersborden zijn te vinden in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) van 26 juli 1990. Voor de plaatsing van een verkeersbord waarmee een verbod of gebod wordt ingesteld of gewijzigd, moet de wegbeheerder in de meeste gevallen eerst een verkeersbesluit nemen De UCI juicht de beslissing van het World Anti-Doping Agency WADA toe om ongeacht de manier van injecteren het gebruik van glucocorticoïden binnen wedstrijdverband te verbieden. De nieuwe regels. Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws via de snelste en leukste nieuwssite van Nederland, 24 uur per dag en 7 dagen in de week | bd.n

De spelregelcommissie van de FIFA heeft de spelregels per 1 juni 2016 flink aangepast. Veel aanpassingen zijn vooral tekstueel. Het doel was om het korter en bondiger te omschrijven De regels in het nieuwe BM worden per 1 januari 2021 gehanteerd bij de ontheffingverlening voor het snelvaren. Houders en aanvragers van een snelvaarontheffing worden hierover geïnformeerd. Bekijk ook de overzichtskaart snelvaargebieden en de brochure: 'Spelregels voor een veilige snelle vaart'

Wet- en regelgeving Haven van Rotterda

Nieuwe lockdown. Na de intelligente lockdown en de gedeeltelijke lockdown, gaan we nu een nieuwe, strenge lockdown in. Premier Rutte heeft net de strengste regels tot nu toe aangekondigd: niet-essentiële winkels sluiten, contactberoepen mogen niet meer uitgeoefend worden en we blijven simpelweg zo veel mogelijk thuis. Op die manier hoopt het kabinet het aantal besmettingen terug te dringen en. De nieuwe regels voor bunkerstations worden 1 februari van kracht. Ze gelden voor zowel levering als opslag van brandstoffen. Ze zijn ook van kracht op de akte-wateren: de Rijn, de Lek en de Waal. De handhaving van de nieuwe regelgeving is in handen van de divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat Nieuwe regels drones potentieel gevaarlijk Er zijn nieuwe regels voor het vliegen met drones. De overheid heeft bepaald dat de nieuwste regelgeving ingaat op 31 december 2020. Maar weten gebruikers van drones dat wel? En omdat drones nu een deel van het luchtruim gaan delen met vliegtuigen, kan dit gevaarlijke situaties opleveren

Nieuwe financiële regels. Vandaag deel ik dus de nieuwe financiële regels van 2021 met jullie, het is slechts een greep uit de dingen die veranderen. Om te beginnen met de vermogensbelasting. Mocht je in 2020 maar 30.846 euro onbelast hebben, is dit in 2021 opgelopen tot 50.000 euro In de nieuwe wet staan regels over wanneer er sprake is van een heel, half of midden(groot) brood. Het hangt niet af van het gewicht van het brood, maar van het zogenoemde droge stofgehalte. Dat is het gewicht dat overblijft als al het water uit het brood verdampt zou zijn Nieuwe regels. Vrijwel iedereen die in Nederland een appartement in eigendom heeft is lid van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Er is een Vereniging van Eigenaren zodra een gebouw in twee of meer appartementen is gesplitst. Meestal gaat het om woningen, maar bijvoorbeeld ook parkeerplaatsen vallen er onder Vanaf 1 juli 2021 zal de heffing van btw op e-commerce binnen de Europese Unie (EU) veranderen. Wanneer u (online) goederen verkoopt aan consumenten in de EU, valt uw onderneming naar verwachting binnen het bereik van de nieuwe regels. De nieuwe regels vereisen veranderingen op verschillende gebieden binnen uw onderneming Een tijd geleden heeft Facebook de regels veranderd rondom Facebook Messenger, waardoor jij je chatbot flows moet aanpassen zodat jij voldoet aan deze nieuwe richtlijnen. Deze nieuwe richtlijnen zijn bedacht om de gebruikers ervaring van Facebook gebruikers te verbeteren en het zorgt er ook voor dat jij goed nadenkt over de gebruikerservaring die jij levert aan je klanten

Meierijstad komt met nieuwe regels voor scheepvaart in

Vanaf 1 januari 2021 zijn de leveringen vanuit Nederland naar het VK vanuit Nederlands oogpunt altijd belast met 0% Nederlandse btw. De factuur verwerkt je dan in rubriek 3a van de btw-aangifte, waarbij je wel moet kunnen aantonen dat de artikelen de EU hebben verlaten Nadat Whatsapp zijn gebruikers vroeg om nieuwe regels goed te keuren, lijken diezelfde gebruikers nu overstag te gaan voor Signal, een alternatieve app die prat gaat op een beter beveiligde. De nieuwe regels gelden dus ook voor niet EU-platforms, met een goederenopslagplaats binnen de EU van waaruit de goederen worden geleverd binnen de EU. Met de nieuwe btw-regels per 1 juli 2021 nemen de platforms onder voorwaarden de btw-verplichtingen in ander lidstaten over van de toeleveranciers Wie in Arnhem vijf of meer kamers verhuurt, dient dit voor 1 februari aanstaande bij de gemeente te melden. Sinds 15 december 2020 gelden er in Arnhem nieuwe regels voor het verkameren van woningen. Lees hier meer over deze regels en voor wie deze zijn bedoeld

Pensioenfondsen luiden volgens het FD de noodklok over een stapeling van regels die op hen afkomt vanuit De Nederlandsche Bank (DNB). De toezichthouder 'hindert pensioenfondsen bij wat hun nu te doen staat: besturen in het belang van de deelnemer', reageert de koepel van pensioenfondsen op DNB De nieuwe regels voor de openbare jaarverantwoording zijn onuitvoerbaar en kosten tandartsen en andere eerstelijns zorgverleners minstens 100 miljoen euro. Dat is onaanvaardbaar voor de KNMT en haar eerstelijns-coalitiepartners, die willen dat de ministeriële regeling terug naar de tekentafel gaat

Coronavirus COVID-19 Rijksoverheid

Een nieuw jaar met nieuwe regels en ontwikkelingen. Door. Redactie-10 januari 2020. 0. 685. Vanaf 1 januari gelden er enkele nieuwe 'regels' in het primair onderwijs. Een overzicht van de belangrijkste veranderingen en andere ontwikkelingen waar de PO-Raad je graag over informeert De Tweede Kamer praat woensdag over een motie die de 'houdbaarheid' van een PCR-test voor de luchtvaart. Nu is een test van 72 uur oud voldoende, dit kan gehalveerd worden. Volgens. De nieuwe regels voor jeugdactiviteiten gaan pas vanaf maandag in, jongeren ouder dan 13 jaar mogen dit weekend dus nog niet naar de scouts of het voetbal Nieuwe regels kamerverhuur en woningsplitsing Leeshulp. Eindhoven scherpt de spelregels aan voor het verhuren van kamers en het splitsen van woningen. Met de nieuwe beleidsregels, die per 15 mei 2020 ingaan, wil de gemeente een betere spreiding van kamerverhuurpanden en gesplitste woningen bevorderen en illegale verhuur tegengaan

Nieuwe Zuidbrug ingevaren 17/01/2021 Belangrijke mijlpaal voor de nieuwe Zuidbrug in Halle: vandaag werd de boogbrug van het montageterrein naar haar definitieve locatie gevaren en vakkundig op haar plaats gelegd Nieuwe regels aanmaken. Een regel bevat: een naam, één of meerdere voorwaarden, één of meerdere acties. U kan opgeven of aan één of alle voorwaarden voldaan moet worden om door te gaan met de acties. Een nieuwe regel maakt u als volgt: Klik op het Instellingen pictogram aan de rechterkant van de menubalk Nieuwe ingrijpende btw-regels voor grensoverschrijdende e-commerceleveringen . Op 1 juli 2021 treden nieuwe btw-regels in werking voor grensoverschrijdende leveringen naar andere EU-landen. Hoewel dit nog enkele maanden duurt, doen webwinkeliers er verstandig aan om nu al actie te ondernemen

De huidige regels pakken nu voor sommige groepen Wajongers gunstiger uit dan voor andere groepen. Iedere werkende Wajonger heeft met de nieuwe regels altijd minimaal hetzelfde inkomen als iemand die zonder Wajong met hetzelfde functieloon en uren werkt. UWV gaat daarnaast voor alle werkende Wajongers de nieuwe regels met de oude regels vergelijken Nieuwe regels in 2018 Wat verandert er als u een huis gaat kopen in 2018. U mag 100% van de woningwaarde lenen. Vanaf 1 januari mag de lening voor uw huis niet hoger zijn dan de waarde daarvan. In 2017 was dit nog 101%. Dit betekent dat u kosten zoals het advies, de notaris en taxatie niet meer kunt meenemen in uw hypotheek De nieuwe regels zouden helderheid moeten brengen. Jan Voeten, directeur/havenmeester van Breda International Airport, is daar niet direct van overtuigd. Hij voorziet problemen tussen drones en de reguliere luchtvaart, nu de toepassing van drones steeds breder wordt De regels zijn nog niet eerder zo streng geweest. Minister-president Mark Rutte sprak vanuit het Torentje Nederland toe en kondigde daarbij de nieuwe maatregelen aan. Met ingang van dinsdag 15 december tot en met 19 januari gelden de volgende regels en advieze

Met de nieuwe regels voor dronegebruikers hoopt Europa banen te creëren in de relatief jonge sector. 'De EU wil het economische potentieel van drones benutten en tegelijk de risico's binnen de perken houden, evenals de gevolgen voor het milieu', zegt Joost Vreeken, R&D engineer en projectleider bij het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) in Amsterdam Genoeg nieuwe regels dus voor de Formule 1-teams, nu valt het nog te bezien welke van de tien teams zich het beste aan zal passen. Ondanks dat het komende seizoen voornamelijk een transitiejaar zal zijn, zijn er nieuwe veranderingen waar teams het verschil kunnen gaan maken Nieuwe regels binnen. Werk zoveel mogelijk thuis. Ontvang thuis maximaal 3 gasten. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. U mag met een groep van 4 mensen samen afspreken. Bijvoorbeeld in een bioscoop of restaurant. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. In een ruimte binnen mogen maximaal 30 mensen samen zijn. Kinderen tellen mee Invoering nieuwe regels terrassen Maastricht vertraagd. 25-01-2021 om 16:45 door Pascale Thewissen. Het winterterras op het Onze Lieve Vrouweplein, eind 2019. Afbeelding: archief Loraine Bodewes

De nieuwe regels zullen de consument en diens grondrechten op het internet beter beschermen en voor eerlijkere en meer open digitale markten moeten zorgen voor iedereen. Wet inzake digitale diensten Op grond van de wet inzake digitale diensten zullen bindende EU-brede verplichtingen gelden voor alle digitale diensten die consumenten in contact brengen met goederen, diensten of inhoud, aldus. Eerste werkdag met nieuwe regels na Brexit verloopt rustig 04 januari 2021 12:00 04-01-21 12:00 Laatste update: 04 januari 2021 15:57 Update: 04-01-21 15:57 197 NUjij-reacties reactie Nieuwe regels drones Vanaf 1 januari 2021 zijn er nieuwe Europese regels voor het vliegen met een drone of een ander onbemand luchtvaartuig, zoals op afstand bestuurbare vliegtuigjes en helikopters. De nieuwe regels gelden voor zowel hobbyvliegers, recreatieve vliegers als beroepsmatige vliegers

Redder-TransportZijlosser-01

Plezier- en recreatievaart Haven van Rotterda

Er staan nieuwe btw-regels op stapel vanaf 1 juli 2021. KVK Export Nieuwe Markten tool. De tool helpt je bij een eerste indicatie van nieuwe exportmarkten. Gebruik deze tool. In dit artikel staan de belangrijkste btw-regels uitgelegd voor Nederlandse bedrijven in de e-commerce, zoals.

Transportbeton-01TU-01Transport Online - De nieuwe cabines van ScaniaTransport Online - Gate terminal viert opening van deUit de oude doos"Golden Oldies" KHV - Pagina 218 - SCHEEPVAART FORUMPort of Rotterdam vaartuigen"Golden Oldies" KHV - Pagina 229 - SCHEEPVAART FORUM
 • Uitgewassen beton.
 • Super Heroes film.
 • Zilfia's Hoeve pension.
 • Mandala sjabloon.
 • Hives game.
 • Power Ranger pak kind blauw.
 • Chalet te huur Kasterlee.
 • Tapas restaurant Nijmegen.
 • Schuine streep naar links.
 • A dam E.V.A. download.
 • In Nederland geboren maar geen Nederlands paspoort.
 • Omafiets 26 inch Wit.
 • Lakstift Renault Rouge Flamme.
 • Kun je rotan buiten laten staan.
 • Quickstep laminaat Wit.
 • Myelomen.
 • Ionisch dorisch.
 • Openingstijden bakker Hofman Sliedrecht.
 • Meimaand Mariamaand teksten.
 • Dungeons and Dragons Amsterdam.
 • Apen zingen.
 • ExxonMobil wiki.
 • John Deere 855D Gator.
 • Leuke uitjes op zondag.
 • Wasbenzine Tante Kaat.
 • WARFRAME Tribute.
 • Bureau abbetved 48x120 eiken/zwart.
 • Porsche Cayenne 2015 prijs.
 • Berserk Volume 7.
 • Recept paasbrood zonder spijs.
 • IPad spellingscontrole taal wijzigen.
 • Wat is bladmoes.
 • Leesonderwijs groep 3.
 • Kersenboom snoeien YouTube.
 • Eurowings Düsseldorf.
 • Soorten implementatiestrategieën.
 • Piercing Sint Truiden.
 • Wereldrecord verspringen Bob Beamon.
 • Band Trinity Opwekking.
 • One Drive gratis.
 • Copyright schending melden.