Home

Bevolking Nederland 2021

Nederland - 2020. Bevolking: 17,134,873. 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080 2085 2090 2095 2100 17,134,873 Bevolking De bevolking van Nederland op 1 januari. Bevolking: De inwoners van Nederland. In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente De bevolkingspiramide laat de bevolkingsopbouw van Nederland op 1 januari zien voor de periode 1950-2070. De cijfers over 1950-2020 komen uit de StatLine-tabel Bevolking; geslacht, leeftijd en burgerlijke staat, 1 januari Bevolking; migratieachtergrond. Huishoudens. Meer cijfers van dit thema. Meer cijfers over Bevolking . Cijfers in beeld. Welvaart in coronatijd. 29-1-2021 10:33. Bevolkingsprognose Caribisch Nederland 2020-2050. 10-10-2020 00:00. Kinderen in complexe gezinsverbanden. 2-10-2020 00:00. Toon meer achtergrond. De invloed van corona op onze. 3-1-2020 00:00. © Hollandse Hoogte / Co de Kruijf. De Nederlandse bevolking groeide in 2019 met naar schatting 132 duizend personen tot ruim 17,4 miljoen inwoners. De bevolking nam meer toe dan in de afgelopen drie jaar. In 2019 kwamen er 31 duizend inwoners meer bij dan een jaar eerder

De bevolking van Nederland nam in 2019 ook toe doordat er bijna 18 duizend meer kinderen geboren werden dan er mensen stierven. Wel worden er de laatste Bevolking groeit minder snel in 2020. Sinds het uitbreken van de coronapandemie groeit de bevolking minder snel De Nederlandse bevolking is hard gegroeid de afgelopen drie jaar. Het gaat om ongeveer 100.000 personen per jaar. Momenteel wonen er 17,3 miljoen mensen in ons land en de bevolkingsgroei zal volgens het CBS verder stijgen naar 18,3 miljoen in 2035. Daarna wordt een afname van het groeitempo verwacht 2018. 17,181,084. 2019. 17,282,163. 2020. 17,408,573. 17,500,000. Aantal inwoners Nederland, jaren 1996 tot en met 2020. Het aantal inwoners in Nederland is met 1.914.684 inwoners toegenomen (afgerond is dat 12%): van 15.493.889 in 1996 tot 17.408.573 in 2020

Bevolking: Nederland 2020 - PopulationPyramid

Het CPB verwacht voor Nederland op grond van de basisberekening, die natuurlijk met veel onzekerheid is omgeven, een tekort van ruim 7% in 2020 en van ruim 4% in 2021. Omdat Nederland de laatste 5 jaar veel staatsschuld heeft afgelost, zijn deze tekorten voor Nederland minder schadelijk dan voor veel andere Europese landen StatLine is de databank van het CBS. Het CBS biedt een schat aan cijfers over de Nederlandse economie en samenleving en is vrij beschikbaar Bevolkingstrends hebben een groot effect op zowel de omvang als de samenstelling van de bevolking van Nederland en zijn regio's. De bevolkingspiramide toont de bevolkingssamenstelling voor 2020, 2035 en 2050 per 5-jaarsleeftijdsgroep en loopt van onder naar boven van jong naar oud De bevolking nam in 2019 met ruim 125.400 personen toe Over heel 2019 nam de bevolking toe met 125.422 personen. Op 1 januari 2019 telde Nederland daarmee ruim 17,4 miljoen inwoners. Bevolkingsgroei wordt bepaald door vier factoren De groei van de bevolking in heel Nederland is gehalveerd, constateert het CBS. In 2020 kwamen er 63.000 mensen bij en dat is ongeveer de helft van het aantal in voorgaande jaren. Ook hier is de.

Bevolking; kerncijfers - CB

Prognose CBS: Uit prognoses van het CBS blijkt dat Nederland in 2063 20 miljoen inwoners telt. Zeven jaar later, in 2070, heeft 42 procent van de bevolking een migratieachtergrond Nederland in 2018: Zeven op de tien 15- tot 75-jarigen behoren tot beroepsbevolking. De totale bevolking van 15 tot 75 jaar, 12,9 miljoen mensen, kan worden onderverdeeld in de beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking De bevolking van Nederland is geleidelijk aan het vergrijzen. Vergrijzing houdt in dat het aandeel ouderen in de totale bevolking toeneemt. In de twintigste eeuw is het aantal 65-plussers in Nederland meer dan vertienvoudigd: van 0,3 miljoen in 1900 tot 3,2 miljoen in 2018 Verkenning bevolking 2050 . Zekerheden en onzekerheden over de gevolgen van veranderingen in de bevolking . Voortgangsrapportage . November 2019 . Samenvatting toekomstige ontwikkelingen in Nederland op het gebied van de fysieke omgeving, maar geeft geen Op 19 december kwam de nieuwe bevolkingsprognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uit. De prognose kijkt vooruit tot 1 januari 2060, een datum die, volgens diezelfde prognose, 54 procent van de huidige inwoners van Nederland nog mee gaat maken. Hoe ziet de Nederlandse bevolking er tegen die tijd uit

Bevolkingspiramide - CB

 1. Een animatie over het inwonersaantal van Nederland in 2020
 2. De bevolking van Nederland is tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2020 met 3 procent toegenomen tot ruim 17,4 miljoen inwoners. Deze bevolkingsgroei sloeg niet overal in Nederland in gelijke mate neer. In sommige delen van Nederland was sprake van bevolkingskrimp. Zo daalde het aantal inwoners in deze periode van vijf jaar in 62 van de huidige 355 gemeenten
 3. Nederlandse bevolking vanaf 19 jaar: Gezondheidsmonitor GGD'en, CBS en RIVM; Gezondheidsmonitor volwassenen GGD'en, CBS en RIVM, 2012: Jeugd in Beeld van Nederlands Centrum Jeugdgezondheid: Percentage kinderen met overgewicht: Nederlandse bevolking rond de 2 jaar: Jeugd in Beeld, Monitor Kansrijke Start 2019: Eurosta

Bevolking - CB

Bevolking groeit naar ruim 17,4 miljoen inwoner

Vooruitzichten bevolking, huishoudens en woningmarkt Prognose en Scenario's 2020-2035 Uitgevoerd in opdracht van Ministerie van BZK / DG BRW Léon Groenemeijer, periode 2020 tot 2035 het aantal inwoners van Nederland met 1,4 miljoen (+7,9%) toe tot 18,8 miljoen De bevolking blijft groeien: 18 miljoen mensen in 2026 Foto: ANP / Phil Nijhuis . Ondanks de komst van het coronavirus groeit de bevolking rustig door. Wel minder dan normaal, maar dat is tijdelijk. De voorspelling is dat er in 2026 achttien miljoen inwoners in Nederland zijn. Dat verwachten onderzoekers van het Centraal Bureau voor de.

De kracht van een meer diverse bevolking hangt onder meer af van de vraag in welke mate mensen met een migratieachtergrond beschikken over kwalificaties die nodig zijn op de arbeidsmarkt en of er plaats voor hen wordt ingeruimd om deze kwalificaties te benutten. Joop de Beer (2020), Demografische toekomsten van Nederland geschetst Cijfers van het CBS over ontwikkelingen in de bevolking, zoals het aantal inwoners, immigratie en emigratie, migratie tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland na Brexit-stemming, geboorte en sterfte, geboortecijfers per gemeente, kinderen die niet bij beide ouders op één adres wonen, langer thuis blijven wonen van jongeren en scheidingskansen naar opleidingsniveau In 7 van de 32 MRA-gemeenten kromp de bevolking. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers tot 1 december 2020. Veel van de grootste steden in Nederland groeiden de afgelopen jaren vooral door buitenlandse migratie De bevolking van Nederland is tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2020 met 3 procent toegenomen tot ruim 17,4 miljoen inwoners. Deze bevolkingsgroei sloeg niet overal in Nederland in gelijke mate..

In het extreemste scenario zou de bevolking van Nederland groeien tot 20 miljoen inwoners in 2050. Dat zou komen door migratie, 'en dan vooral door asielmigratie'. Die 20 miljoen komt van UvA-hoogleraar sociale demografie Jan Latten, die in Trouw spreekt over demografische trends in Nederland Bevolking Nederland groeit sneller dan verwacht: 18,4 miljoen inwoners in 2030 In de komende tien jaar komen er een miljoen mensen bij in Nederland. In 2030 loopt het inwonertal op tot 18,4 miljoen. De bevolkingsgroei stijgt daarmee sneller dan verwacht, blijkt uit een nieuwe prognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Het SCP bracht in september 2006 een studie uit onder de titel: Godsdienstige veranderingen in Nederland. Het blijkt dat sedert de jaren 1960 het aantal kerkgangers in Nederland drastisch is gedaald. In het jaar 2000 was 62% van de Nederlanders niet verbonden met een of andere religie. Dit percentage loopt in 2020 naar verwachting op tot 72%

Live wereld statistieken over bevolking, overheid, samenleving, media, milieu, voedsel, water, energie and gezondheid. Interessante statistieken met een. Nieuwe generaties zijn steeds hoger opgeleid dan de oudere, ook in de landen om ons heen. Minimaal een diploma hoger secundair onderwijs (minimaal havo/vwo/mbo2) is de norm geworden onder jongeren in bijna alle EU-landen. Zie ook Hoogst behaald onderwijsniveau voor een uitgebreidere opleidingsverdeling van de Nederlandse 15- tot 75-jarigen over de tijd Bevolking 2050 in beeld . Drukker, diverser en dubbelgrijs . Deelrapport Verkenning Bevolking 2050 . 7 juli 2020 Wageningen Economic Research Nota 2020-078 | 7 3 Vleesverbruik per hoofd van de bevolking Het totale verbruik van vlees en vleeswaren (op basis van karkasgewicht) per hoofd van de bevolking in Nederland beloopt in 2019 77,8 kg (tabel 3.1). Deze hoeveelheid van bijna 78 kg ligt ruim een halve kilo boven het verbruik in 2018 De sociale staat van Nederland 2020 is een digitale publicatie, opgebouwd uit diverse opzichzelfstaande pagina's. Iedere pagina gaat in op een levensgebied of maatschappelijk terrein: bevolking, economie en leefomgeving; publieke opinie; onderwijs; inkomen; betaald werk; maatschappelijke en politieke participatie; vrije tijd; sociale veiligheid; wonen; gezondheid en kwaliteit van leven

De Nederlandse bevolking is door de coronacrisis minder hard gegroeid dan verwacht. Er kwamen 63-duizend inwoners bij. Dat is de helft minder dan vorig jaar, meldt het CBS. In Rotterdam was nog. Het RIVM kijkt hoopvol naar de toekomst, voor het einde van het vierde kwartaal van 2021 verwacht het RIVM iedereen te kunnen vaccineren. De meeste vaccinaties komen pas halverwege 2021 binnen, volge

De kaart die hier wordt weergegeven, laat zien hoe Bevolking per land varieert. De kleurtint van het land komt overeen met de grootte van de indicator. Hoe donkerder de kleurtint, hoe hoger de waarde. Vergelijkende Kaart > Bevolking - Europa Nederland: 17,280,396: 2020 de bevolking van Nederland. De situatie toen en nu is cijfermatig echter lastig met elkaar te verge-DEMOS JAARGANG 36 NUMMER 10 Figuur 2. Bevolking van Nederland geboren in het buitenland, naar land van herkomst, 1971 en 2020 1971 0,6 mln. Duitsland België Verenigd Koninkrijk Indonesië Suriname (Voormalige) Antillen Italië Spanje Marokko.

Minister Grapperhaus: Nederland krijgt repressieve politie als bevolking niet verandert 'Idioten moeten hun knalfeestgedoe loslaten' Door: Freek de Swart , 13:44, 28 december 2020 De koopkracht van de Nederlandse bevolking is in 2019 met 1,3 procent toegenomen, blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Nederland telt nu 17 miljoen inwoners. Dat zullen er in 2050 tussen de 16,4 miljoen en 19,2 miljoen zijn. Mocht de Nederlandse bevolking groeien, dan komt dat vooral door de toestroom van immigranten

De bevolking groeide minder snel dan vorig jaar, toen er in het derde kwartaal 57 duizend inwoners bijkwamen. - Bevolkingsgroei, 2015-2020 (Compendium voor de Leefomgeving, 20 oktober 2020) De bevolking van Nederland is tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2020 met 3 procent toegenomen tot ruim 17,4 miljoen inwoners Zo is de groei van de bevolking in Nederland die het CBS voorspelt, sterk afhankelijk van aannames over migratie. De Nederlandse overheid wil zijn gestelde energiedoelen in 2020 behalen Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Amsterdam voor 2020. De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land

Nederlandse bevolking met 50

Nederland kent drie bevolkingsonderzoeken naar kanker: borst-, baarmoederhals- en darmkanker. Vijf regionale screeningsorganisaties voeren deze onderzoeken uit PY - 2020. Y1 - 2020. N2 - Deze nota geeft een overzicht van de vleesconsumptie per hoofd van de bevolking in Nederland in de jaren 2005-2019. Het totale verbruik van vlees en vleeswaren per hoofd van de bevolking in Nederland ligt in 2019 op 77,8 kg (op basis van karkasgewicht). Dit is een stijging van 0,6 kg ten opzichte van 2018 Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut Bulletin over Bevolking en Samenleving dem s Jaargang 36 Maart 2020 ISSN 0169-1473 Foto: Anne / Flickr De bevolking van Nederland verandert de komende dertig jaar flink. De belangrijkste demografische veranderingen zijn de aanhoudende bevolkingsgroei, de toenemende vergijzing en de groeiende. De voorlopige bevolkingscijfers van de gemeente Meppel in 2020 zijn: openingstijden burgerzaken U kunt alleen op afspraak terecht. Maak een afspraak online of telefonisch via 14 0522 (op werkdagen tussen 08.30 - 17.00 uur) . Meer over contact en openingstijde

Op 1 januari 2020 telde het Vlaamse Gewest afgerond 6,63 miljoen inwoners. Dat zijn er 40.000 meer dan aan de start van 2019, wat overeenkomt met een aangroei van de wettelijke bevolking va n +0,6%. Tussen 2000 en 2020 bedroeg de aangroei in totaal +12% In Duitsland woonden op 30 juni 2019 ca. 83.073.100, waarvan ongeveer 10.242.200 buitenlanders.Duitsland heeft daarmee de grootste bevolking van de landen van de Europese Unie.Het is tevens een van de dichtstbevolkte landen van Europa, met meer dan 232 inwoners per km².Alleen België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben een hogere bevolkingsdichtheid Eind deze eeuw is de bevolking van China gehalveerd tot fors minder dan 1 miljard inwoners: dat zal zwaar drukken op de economie Business Insider Nederland 18 aug 2020 Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Breda voor 2020. De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Lelystad voor 2020. De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land

Victoria kroonduif - Dierenpark Zie Zoo

De bevolking van Nederland groeide in coronajaar 2020 minder snel dan in voorgaande jaren. Er kwamen naar schatting 63 duizend inwoners bij, de helft minder dan in 2019. Er kwamen vooral minder immigranten in 2020, en ook zijn er meer mensen overleden. Aan het eind van het jaar telde Nederland bijna 17,5 miljoen inwoners Prognose voor bevolking en huishoudens tot 2040. Historie. Al 30 jaar (sinds begin jaren tachtig) maakt ABF Research jaarlijks de Primos bevolkingsprognose, onder andere voor het Ministerie van BZK. Deze prognose is uitgegroeid tot dé standaardprognose in Nederland Definitie: Dit gegeven toont het bbp op basis van de koopkrachtpariteit gedeeld door de bevolking vanaf 1 juli voor hetzelfde jaar. Beschrijving: De kaart die hier wordt weergegeven, laat zien hoe BNP - Per hoofd van de bevolking (koopkracht) per land varieert. De kleurtint van het land komt overeen met de grootte van de indicator. Hoe donkerder de kleurtint, hoe hoger de waarde Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar, regio (indeling 2020) Permanente link De data heeft betrekking op heel Nederland. Sluiten. De regiogegevens zijn gebaseerd op de regionale indeling van 1 januari 2020. Personen die werkzaam zijn bij internationale organisaties worden in de huidige tabel als werkend beschouwd. Dit geldt vanaf.

Hoe snel groeit de bevolking? - Nederland in cijfers 2020

- Nederland (17408573 inwoners op 1-1-2020, ca. 34000 km², ca. 500 inw/km²) - Aruba (113000 inwoners, 180 km², 630 inw/km²) - Curaçao (158000 inwoners, 444 km², 360 inw/km²) - Sint Maarten (40000 inwoners, 34 km², 1200 inw/km²) Het noordelijke, Franse deel van het eiland Saint-Martin telt 36000 inwoners op 53 km², dus 680 inw. Bijlagen. Bijlagen bij de Miljoenennota 2020. Begroting | 17-09-2019. Advies Raad van State op ontwerp Miljoenennota 2020. Kamerstuk: Advies Raad van State | 17-09-201 Ongeveer 117.600 nieuwe gevallen van kanker in 2019. In 2019 werden in Nederland ongeveer 117.600 nieuwe gevallen van kanker vastgesteld: 61.400 bij mannen en 56.200 bij vrouwen (7,2 per 1.000 mannen en 6,5 per 1.000 vrouwen) Door meer immigratie en minder sterfgevallen is de bevolking van Nederland toegenomen. In de eerste helft van 2019 kwamen er bijna 46.000 mensen bij, blijkt uit cijfers van het CBS

Sinds de griepepidemie van 2009 houdt het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu wekelijks het aantal overleden mensen in de gaten met gegevens van het CBSCentraal Bureau voor de Statistiek. Het doel van het monitoren van sterftecijfers is om de impact van een epidemie of een incident in beeld brengen De bevolking van Nederland is in de eerste helft van dit jaar met 46.000 mensen gegroeid. De toename is groter dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal. Volgens de Primos Prognose 2020 groeit de bevolking in de periode tot 2030 met 1 miljoen. Het aantal huishoudens zal met 737 duizend toenemen. De woningproductie daalt echter de komende jaren als gevolg van de stikstof- en PFAS-perikelen. Het woningtekort zal in 2025 oplopen tot 5,1%, 418 duizend woningen Over het onderzoek 'Social media in Nederland 2020' Sinds 2010 voert Newcom Research & Consultancy jaarlijks een grootschalige studie uit naar het gebruik van sociale media onder Nederlanders ouder dan 15 jaar. Aan het onderzoek van dit jaar hebben net als vorige jaren een groot aantal respondenten meegewerkt. Dit jaar waren dat er 7.000

Update bevolking en geboortecijfers 2020 BabyWerel

De bevolking van Nederland blijft in de toekomst groeien, vooral door de internationale migratie. 8-5-2020 12:00 In 2050 zal 46,5 procent van de Nederlandse bevolking zich niet verwant voelen met een religie. Het Feest Groningen Fotos, Meubelzaak Amsterdam West. Definitie: Deze vermelding geeft het gemiddelde jaarlijkse aantal geboorten gedurende een jaar per 1000 personen in de populatie halverwege het jaar; ook bekend als ruw geboortecijfer. Het geboortecijfer is meestal de dominante factor bij het bepalen van de snelheid van bevolkingsgroei. Het hangt af van zowel het niveau van vruchtbaarheid als de leeftijdsstructuur van de bevolking Nederland in 2020 : bevolking op leeftijd: Auteur(s) Brock, M. Tijdschrifttitel: Wetenschapsbeleid: Deel(Jaar)Nummer: 10(1988)1: Paginering: 3 - 5: Op papier: Trefwoorden (cab) nederland / veranderingen in de bevolking / bevolkingsspreiding / bevolkingsstructuur / statistiek: Rubrieken: Demografie (algemeen) Publicatie type: Artikel: Taal.

Wanneer uitgenodigd voor bevolkingsonderzoek darmkanker in

Trendprognose bevolking 2020 Het percentage 20 tot 65 jarigen is, evenals elders in Nederland, dalend en bedraagt 59,5% op dit moment. Voor de komende jaren wordt een verdere relatieve afname verwacht van 58% in 2030 naar minder dan 57% in 2035. Sinds de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd wordt de bovengrens va Beschrijving De tabel bevat gegevens over de bevolking van Nederland op 1 januari naar leeftijd, de groene en grijze druk naar RegioPlus-arbeidsmarktregio's. Voor het vaststellen van de regio is uitgegaan van de woongemeente van de persoon. Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW) Nederland voldoet daarmee al jaren aan de Maastrichtnorm. De Maastrichtnorm schrijft voor dat de staatsschuld ten hoogste 60% van het bruto nationaal product (BNP) bedraagt. Naar aanleiding van diverse financiële steunmaatregelen ten behoeve van de kredietcrisis, steeg in 2008 de staatsschuld sterk met 85 miljard euro

Nederlandse moorden blijven ongestraft | Grenzeloos

Héél véél informatie over Nederland (update 2021

De bevolking is vooral door migratie toegenomen, net als in de afgelopen twee jaar. In 2018 kwamen naar schatting 241.000 migranten in Nederland wonen, zesduizend meer dan een jaar eerder. De. In welke regio's gaat de bevolking krimpen en waar blijft deze groeien? Wat betekent dat voor de nieuwbouw en de scholen in de buurt? En waar slaat de vergrijzing het sterkst toe? Het PBL brengt in een boekje met 24 infographics de ontwikkeling van de bevolking in steden, randgemeenten en platteland in het verleden, heden en de toekomst in beeld

Bevolkingsdichtheid Nederland 2020 - PopulationPyramid

Vooruitzichten bevolking, huishoudens en woningmarkt - Prognose en Scenario's 2020-2035 Dit rapport bespreekt de belangrijkste resultaten van de Primos Prognose 2020 en de Socrates Scenarioverkenningen van de woningmarkt 2020-2035 De bevolking van Nederland groeide in coronajaar 2020 minder snel dan in voorgaande jaren. Er kwamen naar schatting 63 duizend inwoners bij, de helft minder dan in 2019 De Nederlandse bevolking nam in het afgelopen jaar toe met 132.000 inwoners, waardoor er nu 17,4 miljoen mensen in Nederland wonen. De bevolking steeg vooral snel in en rondom de grote steden. Dat. NOS Nieuws • Economie • 24-01-2020, 16:48 • Aangepast 27-01-2020, 16:14 Nederland heeft minste duurzame energie van hele EU, 'dit jaar wel versnelling' AN Contactbeperkende maatregelen om de pandemie tegen te gaan, hebben in Nederland geleid tot een uitzonderlijke terugval in economische activiteiten van zo'n 10 à 15%. Om de grote onzekerheid over het verloop van de pandemie en het hersteltempo van de economie recht te doen, bevat de zojuist gepubliceerde juniraming van het Centraal Planbureau (CPB) verschillende scenario's

Komende 20 jaar groeit Nederlandse bevolking met 1,5

Tot 2040 staan Nederland grote demografische veranderingen te wachten. Zoals de vergrijzing, en de bevolkingskrimp die nu al in delen van het land optreedt. In veel gebieden staat niet vast of en wanneer er krimp gaat optreden. Waar de bevolking wel blijft groeien, is weer grote onzekerheid hoe groot die groei dan zal zijn. Als er één ding zeker is, dan lijkt het wel te zij Deze tabel bevat prognosecijfers over de samenstelling van de bevolking naar geslacht, leeftijd en regio op 1 januari. In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten. De periode waarvoor de prognose is bepaald, loopt nu van 2019 tot 2050. De cijfers zijn gebaseerd op de regionale indeling van 2018

Nederlanders, buitenlanders, allochtonen

Zeeuwse bevolking groeit tot 2020 De bevolking van Zeeland blijft de komende jaren stabiel of zal licht groeien. Dat blijkt uit de bevolkings- en huishoudenprognose Zeeland voor 2015 die het. 2.1.a Bevolkingspiramide Groningen (2020) en Nederland op 1 januari 2018..3 2.1.b Gemiddelde leeftijd van de bevolking, Groningen vergeleken, januari 2011 en 2016 2.4.a Ontwikkeling van de bevolking per wijk, periode 2019-2020. 15 november 2020 Alleen zo kan ze op buitenlandse missies inspelen op wat de bevolking en de vijand van plan is. Nederland heeft nu geen grootschalige missies in het buitenland lopen Het NIDI, CBS, SCP, PBL, CPB en RIVM doen gezamenlijk onderzoek naar de gevolgen van veranderingen in de omvang en samenstelling van de bevolking voor de Nederlandse samenleving in 2050. Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder de naam Verkenning Bevolking 2050. Het eerste deel van dit onderzoek is een inventarisatie van bestaande toekomstverkenningen

Bevolking van Nederland - Wikipedi

De kaart die hier wordt weergegeven, laat zien hoe Levensverwachting per land varieert. De kleurtint van het land komt overeen met de grootte van de indicator. Hoe donkerder de kleurtint, hoe hoger de waarde Zowel in 2015 als 2040 zijn dit 8,4 miljoen mensen; omdat de bevolking groeit, blijft het absolute aantal gelijk, ondanks het dalende percentage. Lees meer Gebruikte indicator(en): Percentage mensen dat bij de huisartsenpraktijk geregistreerd staat naar aantal chronische aandoeningen op 1 januari van het betreffende jaar (puntprevalentie) De bevolking van Suriname bestaat uit ongeveer 500.000 personen. Tevens wonen nog een groot aantal mensen van Surinaamse origine in Nederland (+/- 340.000), de Verenigde Staten, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en Brazilië. Na de onafhankelijkheid van 1975 is het aantal Surinamers in Nederland behoorlijk gegroeid. De laatste tien jaar is er een trend gaande van remigrati

Bevolkingsomvang en aantal huishoudens, 1980-2019

Bekijk hieronder het aantal inwoners van Eindhoven. Nam de bevolking toe? Hoeveel mensen zijn er verhuisd naar de stad en hoeveel vertrokken er? Meer informatie vind je in onderstaand overzicht Caribisch Nederland; bevolking, geslacht, leeftijd en nationaliteit. Gewijzigd op: 5 juni 2020. Grafische presentati In heel Nederland had 23 procent van de bevolking op 1 januari 2018 een migratieachtergrond, maar in grote steden was dat aandeel hoger. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag heeft iets meer dan de helft van de inwoners een migratieachtergrond; in Utrecht een derde

De Nederlandse koninklijke familie klapt voor hulpverlenersBelang van Nederland voor andere landen

Een tijd lang daalde de bierconsumptie in Nederland. Echter sinds 2016 is er weer een stijgende lijn. In 2019 is het volgens onderzoek van Kirin Holdings uitgekomen op 79,3 liter per hoofd van de bevolking. Daarmee staat Nederland op een 13e plek wereldwijd. Zie hieronder het lijstje sinds 2010 De kaart die hier wordt weergegeven, laat zien hoe Bevolkingsgroei per land varieert. De kleurtint van het land komt overeen met de grootte van de indicator. Hoe donkerder de kleurtint, hoe hoger de waarde Op 20 oktober is er de Werelddag van de Statistiek. Het thema van dit jaar is De wereld verbinden met gegevens die we kunnen vertrouwen. Statbel, het Belgische statistiekbureau, brengt naar aanleiding van deze Werelddag van de Statistiek de publicatie Kerncijfers 2020 uit Door een harde opstelling van Nederland in de onderhandelingen van achtereenvolgens de EU-begroting 2007-2013 en 2014-2020 is de totale jaarlijkse afdracht vanaf 2007 verlaagd met 1 miljard euro. Dit betekent een afname van ruim 62 euro per hoofd van de bevolking IERLAND informatie over bevolking, bevolkingsgroepen, samenstelling en demografische gegeven

 • Goud inkoop Amsterdam.
 • POCO meubels duitsland.
 • Did Wedgwood buy Royal Albert?.
 • Hillewaere Schilde.
 • Ontspannen films Netflix.
 • Bezienswaardigheden Genève op kaart.
 • Cl2.
 • Framehouder Fietsdrager.
 • Welgelegenhuis Nunspeet.
 • Figueres salvador dali museum spain.
 • Sannies betekenis.
 • Wit shirt kind.
 • Xenos zeep.
 • Dia shapes.
 • Rivella Lidl prijs.
 • Kan app niet vinden op iPhone.
 • Bewoordingen 5 letters.
 • RS3 best place to make urns.
 • Visuele stimuli.
 • Pose 3 letters.
 • Foto's op externe harde schijf zetten Mac.
 • Crosstrainer workout app.
 • Hannibal Gaddafi dead.
 • 1 tegen 1 spelletjes binnen.
 • Leo Handels Beek.
 • Telefoonhoesjes Samsung S10.
 • Bouwen met blokken voorbeelden.
 • CSS clip image to container.
 • Croissant pudding recept.
 • Acteurs Exorcist.
 • Wat kosten inenten en chippen hond.
 • Météo Gran Canaria Maspalomas.
 • Motorbanden actie 2020.
 • American traditional tattoo geisha.
 • Toni collette net worth.
 • RTL4 recepten Miljuschka.
 • Chicago PD.
 • Champagne bezorgen buitenland.
 • PNG.
 • Pericarditis constrictiva.
 • CSS font.