Home

Psalm 37 vers 2

Psalm 37:2 For they wither quickly like grass and wilt

Verse 2. - For they shall soon be cut down like the grass.So Zophar, in the Book of Job (), The triumphing of the wicked is short, and the joy of the hypocrite but for a moment.And, no doubt, if we compare time with eternity, the longest triumph that the wicked ever enjoy is but for a brief space, is soon gone, endures but for a moment Psalm 37 1 Een lied van David.. Wees niet jaloers op oneerlijke mensen, op mensen die zich niets aantrekken van God. 2 Want ze verdwijnen net zo snel als gras, als gras dat verschroeit in de zon. 3 Vertrouw op de Heer en doe wat goed is. Wees trouw aan de Heer, dan zul je altijd veilig in het land wonen. 4 Blijf altijd dicht bij de Heer en geniet van Hem. Dan zal Hij je geven wat je van Hem. 1 Een psalm van David. Aleph. Ontsteek u niet over de boosdoeners; benijd hen niet, die onrecht doen. 2 Want als gras zullen zij haast worden afgesneden, en als de groene grasscheutjes zullen zij afvallen.. 3 Beth. Vertrouw op den HEERE, en doe het goede; bewoon de aarde, en voed u met getrouwigheid

Psalmen 37 - BasisBijbe

wees niet jaloers op wie kwaad doen, 37:1-40 Psalm 37 is een acrostichon: elk vers of elk paar verzen begint steeds met een volgende letter van het Hebreeuwse alfabet. Er zijn kleine onregelmatigheden, maar de alfabetische reeks is compleet. 2 Psalmen 37. 37. Het geluk der goddelozen is onbestendig. 1 Van David. Wees niet afgunstig op de bedrijvers van ongerechtigheid, benijd niet wie onrecht plegen; 2 want zij verdorren snel als het gras, en verwelken als het groene kruid. 3 Vertrouw op de Here en doe het goede Zie op vss. 1, 14, insgelijks vers 19, en vgl. Luk. 16:20, 21. 2 Kor. 11:27. Filipp. 4:11. Hebr. 11:37. vers 26 Den gansen dag ontfermt hij zich en leent, en zijn zaad is tot zegening. vers 28 Want de HEERE heeft het recht lief, en zal Zijn gunstgenoten niet verlaten; in eeuwigheid worden zij bewaard; maar het zaad der goddelozen wordt uitgeroeid 37 1 37:1-40 Job 21:7-26 Ps. 73:1-28 37:1 Spr. 23:17 24:1,19 Van David. Erger je niet aan slechte mensen, wees niet jaloers op wie kwaad doen, (37:1-40) Psalm 37 is een acrostichon: elk vers of elk paar verzen begint steeds met een volgende letter van het Hebreeuwse alfabet. Er zijn kleine onregelmatigheden, maar de alfabetische reeks is compleet. 2 37:2 Ps. 90:5-6 103:15 Jes. 40:7 zij.

Psalmen 37 - Oude Testament - Statenvertalin

Psalmen online. Hier kunt u online zoeken in de psalmen in de berijming van 1773.Kies een psalm in de linkerkolom om de psalm te lezen. Klik op een vers en u krijgt de gekoppelde kernwoorden te zien.. Tevens kunt u vanaf een psalmvers naar de pagina zingen.U kunt dan het betreffende psalmvers zingen bij uw PC of bij een digitaal schoolbord.. Zoeken in de tekst van berijmde psalme Psalm 37. Vers 1 Wees over 't heil der bozen niet ontstoken; Benijd hen niet. Wat onrecht, wat geweld De trouw verdrukk', zij blijft niet ongewroken: De trotse ziet zijn weeld' een perk gesteld; Valt af, als 't kruid, ter nauwernood ontloken; Verdort, als 't gras, door 's maaiers zeis geveld. Vers 2 Stel op den HEER in alles uw betrouwen for like the grass they will soon wither, like green plants they will soon die away. Trust in the LORD and do good; dwell in the land and enjoy safe pasture. Take delight in the LORD, and he will give you the desires of your heart

Psalmen 37 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel

 1. 37. Het geluk der goddelozen is schijn. 1 Een psalm van David. Aleph. Spr. 23:17. 24:1. Ontsteek u niet over de boosdoeners; benijd hen niet, die onrecht doen. 2 Want als gras zullen zij haast worden afgesneden, en als de groene grasscheutjes zullen zij afvallen.. 3 Beth. Vertrouw op den HEERE, en doe het goede; bewoon de aarde, en voed u met getrouwigheid.. 4 En verlustig u in den HEERE, zo.
 2. Verse 2. Cut down like the grass, with a scythe, and even at one blow. Thomas Wilcocks. Verse 2. Wither. O bitter word, which will make the ears of them that hear it to tingle! O sentence intolerable, which deprives sinners of all good things, and bringeth them to all woe
 3. Psalm 37 vers 3. Geen ijd'le zorg doe u van 't heilspoor dwalen; Houd in uw weg het oog op God gericht, Vertrouw op Hem, en d' uitkomst zal niet falen: Hij zal welhaast uw recht, voor elks gezicht, Doen dagen als de morgenzonnestralen, En blinken als het helder middaglicht
 4. Psalm 37 vers 1. Wees over 't heil der bozen niet ontstoken; Benijd hen niet. Wat onrecht, wat geweld De trouw verdrukk', zij blijft niet ongewroken: De trotse ziet zijn weeld' een perk gesteld; Valt af, als 't kruid, ter nauwernood ontloken; Verdort, als 't gras, door 's maaiers zeis geveld
 5. Psalm 36 vers 2. Uw goedheid, HEER, is hemelhoog; Uw waarheid tot den wolkenboog; Uw recht is als Gods bergen; Uw oordeel grond'loos; Gij behoedt, En zegent mens en beest, en doet Uw hulp nooit vrucht'loos vergen. Hoe groot is Uw goedgunstigheid! Hoe zijn Uw vleug'len uitgebreid! Hier wordt de rust geschonken; Hier 't vette van Uw huis gesmaakt; Een volle beek van wellust maakt Hier elk in.
 6. Psalm 37 - Of David. Do not fret because of those who are evil or be envious of those who do wrong; for like the grass they will soon wither, like green plants they will soon die away. Trust in the LORD and do good; dwell in the land and enjoy safe pasture. Take delight in the LORD, and he will give you the desires of your heart. Commit your way to the LORD; trust in him and he will do this
 7. Psalm 37 vers 20. Het heillot, dat rechtvaardigen verkregen, Vloeit af van God, hun sterkt', als d' angst hen knelt. Hij laat, in tijd van nood, hen niet verlegen; Des HEEREN hulp bevrijdt hen voor 't geweld Van 't godd'loos rot; Hij komt hem gunstig tegen, Die op Zijn macht een vast vertrouwen stelt

Psalm 3 vers 2. Maar, trouwe God, Gij zijt Het schild, dat mij bevrijdt, Mijn eer, mijn vast betrouwen; Op U vest ik het oog; Gij heft mijn hoofd omhoog, En doet m' Uw gunst aanschouwen. 'k Riep God niet vrucht'loos aan; Hij wil mij niet versmaân In al mijn tegenheden; Hij zag van Sion neer, De woonplaats van Zijn eer, En hoorde mijn gebeden Laat jou lewe aan die Here oor Van Dawid.Moet jou nie ontstel oor skelmsen jou kwel oor skurke nie, want soos gras vergaan hulle gouen soos groenigheid verdwyn hulle sommer. Vertrou liewer op die Psalmen 37. 37. 1 Een lied van David. Erger u niet aan zondaars, aan mensen die slechte dingen doen. 2 Zij verdwijnen net zo snel als het gras. 27 Houd u ver van het kwaad en doe wat goed is, want dan zult u altijd in dit land kunnen wonen. 28 De Here heeft oprechtheid lief Psalm 37 a. Of David. 1 Do not fret because of those who are evil. or be envious of those who do wrong; 2 for like the grass they will soon wither, like green plants they will soon die away. 3 Trust in the Lord and do good; dwell in the land and enjoy safe pasture. 4 Take delight in the Lord

Psalm 37 - King James Version;The Heritage of the Righteous and the Calamity of the Wicked;Don't Fret Because of Evildoers; (1 Kings 2:1-9){A Psalm of David... Psalm 39 (berijming 1773)Vers 2:Ik was verstomd, ik sprak van 't goede niet;Maar dit verzwaarde mijne smart.Mijn geest werd heet in 't binnenst' door verdrie.. Psalm 36 (berijming 1773)Vers 2:Uw goedheid, Heer', is hemelhoog,Uw waarheid tot den wolkenboog,Uw recht is als Gods bergen,Uw oordeel grondloos; Gij behoedt.. 1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester.. 2 Op U, o HEERE! betrouw ik, laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid; help mij uit door Uw gerechtigheid.. 3 Neig Uw oor tot mij, red mij haastelijk; wees mij tot een sterke Rotssteen, tot een zeer vast Huis, om mij te behouden.. 4 Want Gij zijt mijn Steenrots en mijn Burg; leid mij dan, en voer mij, om Uws Naams wil Psalm 1 en 2 zijn bewust als opening gekozen en Psalm 146-150 zijn lofgedichten die de bundel afsluiten. Het eerste boek bevat 41 psalmen, voornamelijk toegeschreven aan David. Uitzonderingen zijn behalve de psalmen waarmee het boek psalmen geopend wordt (1 en 2) ook 10 en 33

Psalmen 37 NBG51 Bijbel YouVersio

Psalm 37 - Statenvertaling met kanttekeninge

 1. PSALM 37. Ps 37:1-40. A composed and uniform trust in God and a constant course of integrity are urged in view of the blessedness of the truly pious, contrasted in various aspects with the final ruin of the wicked. Verse 2. - For they shall soon be cut down like the grass
 2. Bible verses related to Psalms 37:2 (similar cross-references) Psalms 73:17-20 - Until I went into the sanctuary of God; then understood I their end.Surely thou didst set them in slippery places: thou castedst them down into destruction.How are they brought into desolation, as in a moment! they are utterly consumed with terrors.As a dream when one awaketh; so , O Lord, when thou awakest, thou.
 3. 1 (A Psalm of David.) Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. 2 For they shall soon be cut down like the grass, and wither as the green herb.. 3 Trust in the LORD, and do good; so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed.. 4 Delight thyself also in the LORD; and he shall give thee the desires of thine heart

Psalmen 37 (NBV) - EO

A Psalm of David. Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. For they shall soon be cut down like the grass, and wither as the green herb. Trus Do yourself a favor--read Psalm 37 this week. Slowly and deliberately, like molasses in January. You won't be sorry. Verses 3 and 4 put icing on the cake--'Trust in the Lord, and do good; dwell in the land and befriend faithfulness. Delight yourself in the Lord, and he will give you the desires of you

2. Ik leef graag als een wijze, goede koning, Betrouwbaar zijn de mensen in mijn woning. Ik haat gedraai, verafschuw sluw gepraat. Ik mijd het kwaad. 3. Wie roddelt over vrienden laat ik zwijgen, wie arrogant is zal geen ruimte krijgen. Zij worden zonder uitstel weggestuurd, ver uit mijn buurt. 4. Voor wie in eerlijkheid zijn weg wil lopen Now, Psalm 37 is laid out as an acrostic poem. But there are only 22 letters in the Hebrew alphabet and 40 verses in this psalm. That's because it's generally every other verse that starts with the next Hebrew letter. And Psalm 37 is also a meditative or reflective psalm

Interpretation. Psalm 37 is a response to the problem of evil, which the Old Testament often expresses as a question: why do the wicked prosper and the good suffer? The Psalm answers that the situation is only temporary. Catholicism sees, God will reverse things, rewarding the good and punishing the wicked here on earth. This interpretation is shared by Protestants Psalm 37:1-2 - NIV: Do not fret because of those who are evil or be envious of those who do wrong; for like the grass they will soon wither, like green plants they will soon die away Psalm 37:2 For they shall soon be cut down like the grass, And wither as the green herb. Read verse in New King James Versio

Psalmen online - zoek op trefwoord / thema in berijmde psalme

Read Psalm 37:2 from the story Bible Verse Psalm by AnnaLoves777 with 9 reads. life, god, bible. For like the grass they will soon wither, like green plants th.. Preek Psalm 37:4, 14 mei 2017mi, thema 'ik moet gelukkig zijn', 554, JWB. votum en zegengroet zingen Ps 144:2,3,6 bidden zingen / luisteren PvN 42/43 (sfeer van deze Psalmen) CD lezen Psalm 37 zingen GK 34 tekst Ps 37:4 preek zingen Gk 110 korte bespreking belijdenis zingen Opw 553 MT bidden naa Psalm 37#This psalm is an acrostic poem, the stanzas of which begin with the successive letters of the Hebrew alphabet.Of David. Do not fret because of those who are evilor be envious of those who d Psalm 37 - NIV: Do not fret because of those who are evil or be envious of those who do wrong; for like the grass they will soon wither, like green plants they will soon die away Commentaar van Rashi op Psalm 37 Per vers het commentaar van Rashi, de Joodse Bijbelcommentator die leefde van 1040-1105. Rashi wordt beschouwd als de leraar van de leraren. Door alle traditionele Joden wordt Rashi als autoriteit op het gebied van de Joodse Bijbel en de Talmoed beschouwd

BOOK I Psalms 1-41 - Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the LORD, and who meditates on his law day and night. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season and whose leaf does not wither— whatever they do prospers. Psalm 37:13 The Lord shall laugh at him: for he seeth that his day is coming. The Lord shall laugh at him: Have him and his plots in derision, confound his schemes, and disappoint him of his designs. Bring him into calamity, and laugh at it (see Psalm 2:4). For he seeth that his day is coming: The day of his destruction or overthrow 36 Hij laat daar wonen wie honger leden, zij stichten een stad, een woonplaats, 37 107:37 Jes. 65:21 Jer. 31:5 zaaien akkers in, planten wijngaarden, met een rijke oogst aan vruchten. 38 107:38 Deut. 7:13 Zegent hij hen, zij worden zeer talrijk en ook hun vee breidt zich uit, 39 zegent hij niet, hun aantal neemt af, ze buigen onder de last van onheil en verdriet Een psalm van David. 2. 41:2 . Spr. 14:21 Gelukkig wie zorgt voor de armen; in kwade dagen zal de HEER hem uitkomst geven, 3 de HEER zal hem beschermen en in leven houden, men prijst hem gelukkig in het hele land. 'Lever hem niet uit aan zijn vijanden!.

Psalm 37:35,36 I have seen the wicked in great power, and spreading himself like . Psalm 73:17-20 Until I went into the sanctuary of God; then understood I their end. Psalm 90:5,6 You carry them away as with a flood; they are as a sleep: in the . Psalm 92:7 When the wicked spring as the grass, and when all the workers of . Psalm 129:5-7 Let them all be confounded and turned back. Of David. א [Aleph] 37 Do not be upset* because of evil men Or envious of wrongdoers.+ 2 They will quickly wither like grass+ And shrivel like green new grass.ב [Beth] 3 Trust in Jehovah and do what is good;+ Reside in the earth,* and act with faithfulness.+ 4 Find exquisite delight* in Jehovah, And he will grant you the desires of your heart

Verse 3. Trust in the Lord - Confide in him; rest on him. Instead of allowing the mind to be disturbed and sad, because there are wicked men upon the earth; because they are prosperous and apparently happy; because they may injure you in your person or reputation Psalm 37:6, calmly confide in God.Leave all this in his hands Psalm 37 - Wisdom Over Worry. This psalm is simply titled A Psalm of David. Verse 25 tells us that it is David in his older years, giving wisdom in the pattern of a song. This psalm is roughly acrostic in arrangement, with the lines arranged with Hebrew sentences that begin with the successive letters of the Hebrew alphabet 46 1 Voor de koorleider. Van de Korachieten. Op de wijs van De jonge vrouwen. Een lied. 2 God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. 3 46:3-4 Jes. 24:18-23 Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee. 4 Laat de watervloed maar kolken en koken, de hoge golven de bergen doen beven.. Psalm 34 1 Een lied van David, toen hij bij koning Abimelech deed alsof hij gek was, zodat de koning hem wegjoeg en David kon ontkomen.. 2 Ik wil de Heer altijd prijzen. Altijd zal ik Hem loven. 3 Ik ben heel erg blij met de Heer. Mensen die leven zoals Hij het wil zullen het horen en samen met mij blij zijn. 4 Laten we samen de Heer prijzen! Laten we elkaar vertellen welke geweldige dingen.

Psalm 40 1 Een lied van David. Voor de leider van het koor. 2 Ik bad vurig tot de Heer. En Hij luisterde toen ik Hem om hulp riep. 3 Toen trok Hij me uit de put, Hij haalde me uit het moeras van ellende. Hij zette mijn voeten weer op stevige bodem. Hij gaf me vaste grond onder de voeten. 4 En Hij gaf me een nieuw lied, een lied om onze God te danken. Iedereen die hoort wat God heeft gedaan. Psalm 2 is de tweede psalm uit het boek Psalmen.In de Talmoed worden Psalm 1 en 2 als één psalm gezien. Er wordt in de brontekst geen auteur gegeven bij de psalm, hoewel er van oudsher wordt aangenomen dat deze geschreven is door David.In de Vulgaat begint de psalm met de tekst Quare fremuerunt gentes (Waarom woeden de heidenen)

2 Kor. 5:21 Want Dien Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. 3 Of: weggenomen. Welke manier van spreken ook in het Nieuwe Testament gebruikt wordt. Zie Ps. 25 op vers 18, en vgl. Hebr. 9:28 The Insecurity of the Wicked. 37 1 A Psalm of David. Do not fret because of evildoers, Nor be envious of the workers of iniquity. 2 For they shall soon be cut down like the grass, And wither as the green herb. 3 Trust in the Lord, and do good; Dwell in the land, and feed on His faithfulness. 4 Delight yourself also in the Lord, And He shall give you the desires of your heart Psalm 91 1 Als je bescherming zoekt bij de Allerhoogste God, ben je helemaal veilig. 2 Ik zeg tegen de Heer: Bij U ben ik zo veilig als in een schuilplaats, zo veilig als in een burcht. U bent mijn God. Ik vertrouw op U. 3 Want Hij redt je uit de vallen die de duivel voor je opzet. Hij redt je van dodelijke ziektes. 4 Hij beschermt je onder zijn vleugels. Bij Hem ben je veilig 2 Dat 1 zulks 2 de bevrijden des HEEREN zeggen, die Hij van de hand der wederpartijders bevrijd heeft, 1 Te weten, dat de Heere goed is, enz., vers 1. vers 1 LOOFT den HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. 2 Of: verlosten, te weten uit vele gevaren en zwarigheden, als straks volgt 119 1 119:1-176 Ps. 19:8-15 119:1-3 Ps. 1:1-2 119:1 Ps. 112:1 Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de HEER, (119:1-176) Psalm 119 is een acrostichon van tweeëntwintig strofen: de verzen 1-8 beginnen elk met de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet, de verzen 9-16 met de tweede, enzovoort. 2 119:2 Deut. 4:29 gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel.

The lesson today is for anyone and everyone who desires to live stress free in a stress filled world. David the sweet psalmist of Israel gives us several the keys in Psalms 37. David is not a novice. He has an earned degree in finding contentment. Scripture: Matthew 6:33, Psalms 37:1-9, Psalms 37:25. Denomination: Methodis Jun 27, 2015 - Quotes from Psalm 37... a pep talk for disciples indeed. See more ideas about psalm 37, psalms, bible verses Psalm 3 1 Een lied van David, toen hij vluchtte voor zijn zoon Absalom.. 2 Heer, wat heb ik toch veel vijanden! Zoveel mensen zijn tégen mij! 3 De mensen zeggen over mij: God komt hem tóch niet helpen. 4 Maar Heer, U beschermt mij als een schild. Mijn eer is in U. Daardoor kan ik met opgeheven hoofd lopen. 5 Als ik de Heer om hulp roep, antwoordt Hij mij vanaf zijn heilige berg. 6 Ik kan. Opmerkelijk is dat psalm 1 (en 2) geen opschrift heeft. Uit de tekst wordt niet duidelijk wie de dichter van de eerste psalm is en in welke tijd de psalm gedicht is. Samen met (minstens) psalm 32, 34, 37, 49, 112, 127, 128 en 133 behoort psalm 1 tot de wijsheidspsalmen

Psalm 37:3 vertrouwen veiligheid goedheid. Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst: E-mail Facebook Twitter Android-app. Willekeurige Bijbeltekst Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil Jerome. Vulgate Bible. Bible Foundation and On-Line Book Initiative. ftp.std.com/obi/Religion/Vulgate. Fund for the Improvement of Postsecondary Education provided. 1. Vanuit de stilte klinkt ons zingen,God, die in Sion woont.De dank voor al uw zegeningenontvangt U waar U troont.U luistert als we tot U spreken.Tot U komt al wat leeft.De zonden konden mij niet breken,omdat U ons vergeeft.2. Gel 2 4 Aleph. Ik zal den HEERE 5 loven te allen tijde; Zijn lof zal geduriglijk in mijn mond zijn. 4 Zie van dit ab op den titel van den 25sten psalm. 5 Hebr. zegenen. 3 Beth. Mijn ziel zal zich roemen in den HEERE; de 6 zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. 6 Zie Ps. 10 op vers 17

Psalms 37:2 Context. 1 (A Psalm of David.) Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. 2 For they shall soon be cut down like the grass, and wither as the green herb. 3 Trust in the LORD, and do good; so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. 4 Delight thyself also in the LORD; and he shall give thee the desires of thine. A devotional thought and prayer centered on Psalm 37:1-2. Do not fret because of evil men or be envious of those who do wrong; for like the grass they will soon wither, like green plants they will soon die away Psalm 37:16-17 Beter is het weinige van de rechtvaardige dan de rijkdom van vele goddelozen; want de armen der goddelozen worden verbroken, maar de H ere schraagt de rechtvaardigen. zonde geld rechtvaardighei Psalm 37:16-17 Het weinige dat de rechtvaardige heeft, is beter dan de overvloed van vele goddelozen. Want de armen van de goddelozen worden gebroken, maar de HEERE ondersteunt de rechtvaardigen

What do you do when the bad guys win? I'm not talking about when the Chicago Bulls beat the Phoenix Suns for the N.B.A. championship (although if you're distraught, you could apply this message to that situation)! I'm talking about how we respond when we do what's right and get penalized, while the wicked seem to prosper. For example -Psalm 37:1-8. This Psalm gives us do-not commands, behaviors we must leave behind to find God's blessing and peace. Do not worry or be envious (verse 1). Let each day find you grateful for what God has given you. Do not be an angry, vindictive individual (verse 8). Forgive as you have been forgiven; practice gentleness and self-control As you study the Psalms you learn that King David of Israel wrote many of them, such as in the case of Psalm 37. He was an old man when he wrote this Psalm (37:25). Reading through the Psalms and some other books of the Bible such as 1 & 2 Samuel and 1 & 2 Chronicles you will learn that the words of this Psalm were written by a man who spent many years hiding and escaping from people such as. Psalms 37:1 Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. Psalms 37:2 For they shall soon be cut down like the grass, and wither as the green herb. Psalms 37:3 Trust in the LORD, and do good; so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Psalms 37:4 Delight thyself also in the LORD: and he shall give thee the desires of thine.

Psalm 37 - zoeken op kernwoord of thema via Psalmboek

 1. The Insecurity of the Wicked. 37 1 Do not fret because of those who are evil or be envious of those who do wrong; 2 for like the grass they will soon wither, like green plants they will soon die away. 3 Trust in the Lord and do good; dwell in the land and enjoy safe pasture. 4 Take delight in the Lord, and he will give you the desires of your heart. 5 Commit your way to the Lord; trust in him.
 2. 37 u Fret not yourself because of evildoers; be not v envious of wrongdoers! 2 For they will soon w fade like x the grass. and wither y like the green herb. 3 z Trust in the L ord, and do good; a dwell in the land and befriend faithfulness. 2. 4 b Delight yourself in the L ord, and he will c give you the desires of your heart. 5 d Commit your.
 3. Psalm 33 is de drieendertigste psalm uit het boek Psalmen.In de Griekse Septuaginta-vertaling en in de Latijnse Vulgaat-vertaling van de Bijbel, is deze psalm, vanwege een andere nummering genummerd als Psalm 32
 4. Psalm 37:1-40 1 Do a not fret because of evildoers, Nor be envious of the workers of iniquity. 2 For they shall soon be cut down b like the grass, And wither as the green herb. Sign up for the Verse of the Day. Get beautiful Bible art delivered to your inbox
 5. Psalm 37:1-40. We can break down the teaching of Psalm 37 into seven major areas: 1. David cautions us not to worry about the prosperity of the wicked. He writes: Do not fret because of evildoers, nor be envious of the workers of iniquity. . . . Do not fret because of him who prospers in his way. . . . Do not fret—it only causes harm. (verses.
 6. 103. Loflied voor God menigvuldige genade. 1 Een psalm van David. Loof den HEERE, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heiligen Naam. 2 Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden;. 3 Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest;. 4 Die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden

(2) will vanish away (MT uncertain, context suggests, like spring flowers, cf. Ps. 37:2) 4. Verse 21. a. the wicked borrows and does not pay back. b. the righteous is gracious and gives. 5. Verse 22. a. those blessed by YHWH will inherit the land. b. those cursed by YHWH will be cut off NASB (UPDATED) TEXT: PSALM 37:23-26 23 The steps of a man. 1. De HEER is koning tot in eeuwigheid. Hij is bekleed met macht en majesteit. De aarde wankelt niet, U zet haar vast. Van oudsher staat uw troon onaangetast.. 2. De golven slaan, de golven gaan tekeer; de golven storten hevig bruisend neer. Al kolkt en raast het water nog zo luid, de HEER troont machtig boven alles uit.. 3. Al uw bevelen blijven eeuwig waar. Wat U bepaalde, staat onwankelbaar 37 1 Of David. 1 u Fret not yourself because of evildoers; be not v envious of wrongdoers! 2 For they will soon w fade like x the grass . and wither y like the green herb. 3 z Trust in the Lord, and do good; a dwell in the land and befriend faithfulness. 2. 4 b Delight yourself in the Lord, and he will c give you the desires of your heart Psalms 37:11; Psalms 37:18; Psalms 37:22.) Emigration, when referred to by the prophets (Jeremiah 25:5; Jeremiah 35:15), is always represented as compulsory, and it was a promise of preservation from it, not a warning against it, that the pious Israelite needed Rainbow Missions, Inc. World English Bible. Rainbow Missions, Inc.; revision of the American Standard Version of 1901. http://ebible.org/bible/web. Fund for the.

The first 8 verses of Psalm 37 give us 7 steps for enjoying God and experiencing supernatural peace, even in a spin cycle. The supernatural peace that God offers can help us cope with the current economic crisis.The current, world-wide economic crisis might lead to one world currency to one world government and to the rise of The Man of Lawlessness, (2 Thess Psalm 37:4(NASB) Verse Thoughts Earlier in the Psalm we are told not to fret about evil-doers, nor to be envious of those that work iniquity, for when our mind is correctly focused on the Lord, then our hearts are not weighed down with the troublesome behaviour of the wicked, nor overwhelmed with the continuous influx of evil in the world Psalms chapter 2 KJV (King James Version) 1 Why do the heathen rage, and the people imagine a vain thing?. 2 The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together, against the LORD, and against his anointed, saying,. 3 Let us break their bands asunder, and cast away their cords from us.. 4 He that sitteth in the heavens shall laugh: the Lord shall have them in derision

Psalm 103 vers 8 en 9 - Gelijk het gras is ons kortstondigPsalm 119,36-37 | Bibel vers, Bibelverse, Glaube

Video: Psalm 37:2-4 NIV - for like the grass they will soon

Psalm 37:2 2 For they will soon Sign up for the Verse of the Day. Get beautiful Bible art delivered to your inbox. We'll send you a new verse every day to download or share.. Psalms 41:2 The LORD will preserve him, and keep him alive; [and] he shall be blessed upon the earth: and thou wilt not deliver him unto the will of his enemies. Ver. 2. The Lord will preserve him, and keep him alive] Life in any sense is a singular mercy. Why is a living man sorrowful Psalms 37:1-40.-The theme is, God will award the righteous and the unrighteous their respective deserts in due time; fret not, then, against, but trust in the Lord, and do good (Psalms 37:1-2). The alphabetical arrangement in the Hebrew connects the loosely-joined sententious savings; these probably were the model copied by Solomon in his Book of Proverbs Psalm 37 Part 2: Why do the wealthy wicked boast: English: Isaac Watts: do the wealthy wicked boast, And grow 8.6.8.6: Psalm 37:26-31: End of the righteous and wicked; Unbelief and envy cured; Sinner hatred and saint's patience; Saints patience and world's hatred; Religion in words and deeds; Prosperous sinners cursed; Patience under persecutions; Fretfulness discouraged; Envy and unbelief. Psalm 37:5 Commit Thy Way Unto The Lord, Trust In Him And He Shall Bring It To Pass (utmost)07:05 Psalm 37:8 Fret Not Thyself, It Tendeth Only To Evil Doing (utmost)07:04 Psalm 37:5 Commit Your Way To The Lord Trust In Him (gray

139. De goddelijke alwetendheid. 1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. HEERE! Gij doorgrondt en kent mij. 2 Gij weet mijn zitten en mijn opstaan; Gij verstaat van verre mijn gedachten.. 3 Gij omringt mijn gaan en mijn liggen; en Gij zijt al mijn wegen gewend.. 4 Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, HEERE! Gij weet het alles. 5 Gij bezet mij van achteren en van voren, en Gij. This is an authorized Web site of Jehovah's Witnesses. It is a research tool for publications in various languages produced by Jehovah's Witnesses Praying through Psalm 37:4 . Heavenly Father, forgive me for the times when I have delighted myself in wrong things. Keep me from fretting over evildoers, in this increasingly confusing world, and help me to keep the eyes of my heart on Jesus, and to delight myself in the things of God Psalms 37:1 Context. 1 (A Psalm of David.) Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. 2 For they shall soon be cut down like the grass, and wither as the green herb. 3 Trust in the LORD, and do good; so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. 4 Delight thyself also in the LORD; and he shall give thee the desires of thine.

Bybelvers: Psalm 37:5 Laat jou lewe aan die Here oor en

37 1 Do not fret because of those who are evil or be envious of those who do wrong; 2 for like the grass they will soon wither, like green plants they will soon die away. 3 Trust in the Lord and do good; dwell in the land and enjoy safe pasture. 4 Take delight in the Lord, and he will give you the desires of your heart Psalm 37:9a and10 says, For evil doers shall be cut off . . . For yet a little while and the wicked shall be no more; indeed, you will look carefully for his place, but it shall be no more. We are so focused on the world around us; but do not make that a world without God and His righteousness The Insecurity of the Wicked. 37 1 Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. 2 For they shall soon be cut down like the grass, and wither as the green herb. 3 Trust in the Lord, and do good; so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. 4 Delight thyself also in the Lord; and he shall give thee the desires of thine heart 1 [A Psalm] of David. Fret not thyself because of evil-doers, neither be thou envious against them that work unrighteousness. ב כִּי כֶחָצִיר, מְהֵרָה יִמָּלוּ; וּכְיֶרֶק דֶּשֶׁא, יִבּוֹלוּן. 2 For they shall soon wither like the grass, and fade as the green herb

 • Jumpstarter.
 • Gingerbread man.
 • Vertalen met camera iPhone.
 • Sapori Cantuccini Chocolate.
 • Brievenbus sticker ja ja.
 • Vlokmiddel zwembad kopen.
 • Quickstep laminaat Wit.
 • Moeder scheld kind uit.
 • Frequentie betekenis wiskunde.
 • Average p e s&p500.
 • Zusss verkooppunten.
 • Mol met drol op zijn hoofd.
 • Overlevingskans galwegtumor.
 • Duurzame schoenen heren.
 • Laatvlieger geluid.
 • VTech horloge DX2.
 • Golf swing lange ijzers.
 • Stoere Schoudertas dames zwart.
 • Groene bolster walnoot.
 • Reclame maken via social media.
 • Wat moet je leren voor Nederlands examen VMBO TL.
 • Y chromosoom deletie.
 • 8X82 oaco 1.
 • Oud houten bed.
 • Schoenen op tafel armoede.
 • Galjoen.
 • Beste propagator.
 • Asfaltput.
 • Groeit veldsla weer aan.
 • United airlines premium economy booking class.
 • Composiet vensterbank onderhoud.
 • Muziek theorie leren.
 • Baby Shark liedje Nederlands.
 • The Dateables 2020 deelnemers.
 • Afzuigkap afvoer naar buiten kosten.
 • Prematuur cadeau.
 • RegioBank spaarrekening kind.
 • Postcode Borgerhout.
 • Aziatische gerechten met rundvlees.
 • Goud inkoop Amsterdam.
 • Pontveer Eemdijk.